Plains of Forgetfulness: Miguel Ángel Oxlaj CúmezXti Saquirisan Na Pe / Planicie de olvido / Plains of Forgetfulness © Miguel Ángel Oxlaj Cúmez. Cholsamaj, 2020


Translations from Spanish © Paul Worley and Juan G. Sánchez MMiguel Angel Oxlaj Cúmez is Maya kaqchikel, from Chi Xot (Comalapa, Guatemala). He holds a degree in Mass Media Communications from the University of San Carlos Guatemala, and a Specialization in Linguistic Revitalization from the Mondragon University of the Basque Country, Spain. He is a professor at the Maya Kaqchikel University –Chi Xot campus–, a union leader, and a social/digital activist for Indigenous languages. He is one of the organizers of the Virtual Latin American Festival of Indigenous Languages. Miguel is a representative for the Mayan, Garífuna and Xinka peoples (UMAX) before the University Reform Commission -CRU- of the University of San Carlos Guatemala, as well as a representative for the Fight against Racism, Xenophobia and other Forms of Discrimination Movement, of the Public Services International Organization -ISP- for Mexico, Central America and the Dominican Republic. He is a member of the collectives: Kaqchikela’ taq tz’ib’anela’, and Ajtz’ib’. In 2009 he was awarded with the National Prize for Indigenous Literatures B’atz, Guatemala. He has published: La misión del Sarima’ (“The Sarima’s Mission”, narrative), Mitad mujer (“Half woman”, narrative), and Planicie de olvido (“Plains of Forgetfulness”, poetry.) His poems have been published  in digital magazines and anthologies in both Kaqchikel and Spanish. He has written about one hundred stories for the Guatemalan Ministry of Education’s textbooks, which have been translated into Maya languages such as ​​Q’eqchi ‘, Mam, K’iche’, Tzutujil, Q’anjobal, Achi, Ixil. He writes poetry and narrative, both in Spanish and Kaqchikel –his native language.


II


Rïn chuqa’ xinaläx kik’in ri kaminaqi’

xinaläx chuxe’ ri ruk’isib’äl q’aqajob’q’aq’ ri ruk’wa’n wi ri kamïk

ri q’aq’ nib’ojloj toq nkamisan ja wi ri’ ri uxlak’u’x

ri nima oyowal yeruxe’qeq’ej wi konojel ri rurayb’el ri qak’u’x

ri q’aq’ nkamisan ruk’ojon wi ri taq qachi’

xa xe wi ri kib’is ri xe uk’we’x 

nuretz wi jub’a’ ri maq’ajan

rik’in ri ruk’isib’äl taq kich’ab’äl

rik’in ri ruk’isib’äl taq kitzij

rik’in ri ruk’isib’äl kitzij ri xkijosja’ kan

rik’in ri ruk’isib’el taq kib’ixab’änïk

rik’in ri ruchoq’omalil ri kisamaj kichapon


Rïn yenwak’axaj wi

ja ri’ wi ri lema’ ri yinkiwartisaj

[ronojel taq tokaq’a’]

ja ri’ wi ri achik’ ri yennataj toq nsaqär pe

ja ri’ wi ri itzel taq achik’ ri yik’asb’an

[rik’in xib’iri’il]

kik’in ri tzijonem ri’ xinwetamaj ri sik’inïk wuj

rik’in ri ronojel re’ xinwetamaj xinsik’ij ruwäch ri k’aslemal

rik’in ronojel re’ xinmestaj ri kikotem


Ja k’a ri’

toq ri e k’äs pa kik’u’x

majun wi yeq’ajan ta

juk’a’n wi yetzu’n apo

yetze’en wi rik’in janila b’isonem

nikijalwachij wi ki’

nkikusaj wi ri k’oj ri kikusan konojel

yeb’ixan wi chi re ri amaq’ ri ya’on chi kiwäch

chuqa’ yexuke’ wi chwäch ri ajaw ri man itzel ta tz’eton


Ja ri kojqan 

xa xe wi ri yek’ase’ 


Ja ri toq xinch’akulaj ri kamisarem

ri kamisanel q’aq’ chuqa’ ri ajch’ayi’, rije’ ri’ xe’ok wetz’anel

ri kamïk xok nuchajinel


Wakami

jun peraj chi re ri nuwinaqil

k’a tal tajin nisk’in

ri jun chïk tanaj

nrajo’ ta nuyupij jun runaq’ ruwäch chi re rik’aslemal

pa runik’ajal re jun li’an re’ rulewal ri mestaxinïk


II


I graduated with the class of the dead

I was born under a hail of gunfire

rifles were peace

the war crushed our dreams

bullets sewed our mouths shut

and the silence was only broken by the cries

of the disappeared

by their fraying voices

their last words

their murmured goodbyes

their final advice

their reasons for fighting

I listened to them

they were my bedtime stories

[every night]

they were dreams I remembered in the morning

the nightmares that awakened me

[screaming]

the histories with which I learned to read

to understand life

to forget about happiness


Then

those who thought they were alive

kept silent

averted their gaze

smiled sadly

disguised themselves as normal

put on whatever mask was fashionable

sang the anthem to a country that had been imposed on them

and prayed to an authorized god


The only plan

was to survive


That’s how butchery naturalized me

how I played at bombs and soldiers

how death became my main babysitter


Today

part of me 

keeps screaming

while the other

tries to wink knowingly at life

on the plains of forgetfulness


Pachäj, Comalapa, Chimaltenango (Iximulew/Guatemala) © Miguel Ángel Oxlaj Cúmez

VI


Man ajtz’ib chuqa man aj pach’un tzij ta

rik’in k’a jub’a’xa tzalq’omanel

ruma re samaj re’

man choj ta chi yanojin chuqa yatz’ukun

k’o ch’aqa b’ey nakamuluj ri xk’ulwachitaj yan

ja k’a ri yatzalq’omin jari’ ri b’ama jantape’ 


Naq’asaj pa jun chïk ch’ab’äl

ri ruju’il ruka’ ri ati’t toq njok’on

ri ruju’il ri rasaron ri mama’ toq nuchoy ri ruwach’ulew

ri mank’isel taq samaj pa akuchi’ tikil ri kape

ri janipe’ ralal ri juq’o’ wok’al juna’ ri e ejqan chi tapäl

ri ruq’axomal ri jantape’ yatiko’n po majun achike k’oltiko’n nak’ul


Man ajtz’ib chuqa man aj pach’un tzij ta

rik’in k’a jub’a’xa tzalq’omanel

naq’asaj pa jun chïk ch’ab’äl

ri kiq’axomal ri nimaläj taq che’ ri xechoyoyex

ri ruq’axomal ri raqän ya’ etzelan

ri ruk’ayewal ri ajxik’ ri majun rochöch ta

ri xtutzolij ri qate’ ruwach’ulew ruma ri ruq’axomal qamolon


Man ajtz’ib chuqa man aj pach’un tzij ta

rik’in k’a jub’a’xa tzalq’omanel


VI


Neither writer nor poet

maybe a translator

Because this work

isn’t just the act of imagining or creating

sometimes it’s recreating

but it is more translating


Translating to another language

the compass of my grandmother’s grinding stone 

the rhythm of my grandfather’s hoe

the chores in the coffee grove

the weight of five centuries born on a mecapal *

the pain of sowing so much and reaping nothing


Neither writer nor poet

maybe a translator

carrying 

the silent groan of the fallen tree

the funeral lament of the polluted river

the miseries of nestless birds

the immediate defensive reaction of our wounded mother

into another language


Neither writer nor poet

maybe a translator


* Mecapal: cord rested on the forehead, used to bear a load on the back

La milpa, la vida (“Cornfield, life”) © Miguel Ángel Oxlaj Cúmez

Ri wati’t ri nimalaxel


Ri q’ijul man xtikïr ta chi rij

xpapo’ chupam jun rub’olqo’t ri ruxoq’op

xsach ruk’u’x chuwäch ri ruwachib’äl ri rupo’t

xsach chupam ri rub’eyal ri jalajöj taqruyuchuj rutz’umal


Ri wati’t ri nimalaxel

Ri ruponib’äl

Xetal ruchapom rupub’axinïk ri pom

ruchapon runojsaxik ri kajulew

rik’in rujub’ulil 

juq’o’ taq oq’ej

juq’o’ ruwäch b’ixanïk ri man e tz’eqet ta

rik’in k’a jun sutz’aj rayb’äl ri e oyob’en


Ri cera ri jalajöj kib’onilal

kichapon ruk’atïk ri kib’isonem chuwäch ri Tyox

nikisaqirisaj ri rokib’äl ri kamïk

nikisaqirisaj rupaläj ri meb’el ri xe tal k’o 

ri man nib’e ta

kichapon rutijik ri tz’ilan rurayb’äl 

re jun amaq’ re’

[ri man choj ta nk’oje’]

Ri kaji’ jäl (saqijäl, q’anajäl, raxwach chuqa’ ri kaqajäl)

xetal e k’o chuwäch ri Tyox

tajin nkichajij ri ruq’ijul ri wa’ijal

richin manäq xketoqa ta chïk

richin manäq xkemestäx

richin xkexime’paki natab’äl ri winaqi’

ri xeti’ojir rik’in kisamaj ri qawinäq


Ruxara ri k’äy

ruk’u’x ri q’ijul

ruk’ulb’a’t ri q’axomal rik’in ri k’ayewal

akuchi’ [xa jub’a’ ma] xe tal nasäch awi’

(richin akosik, richin ab’ey, richin ab’is…)

ri xara ri’ xetal yakon chuxe ruch’atal ri Tyox

ruchapon ruch’amirsaxïk ri b’isonïk

yerukuxka’ ri 

[jalajöj]

taq animajinäq

[ri majun kitzolib’äl ta]

Ja ri rij rupo’t

Loq’oläj sik’iwuj

akuchi’ xutz’ib’aj ri runa’ojil

akuchi’ xupab’a’wi ri ruch’ob’oj

akuchi’ xuyäk kan ri rumanq’ajanil

akuchi’ xerupach’uj ri rutzij

K’a xetal rewan ri ruk’u’x ri aq’ab’äl

tunun k’a paruwi’ ri ruch’atal ri Tyox

royob’en toq rija’ xtiyakatäj chik pe

richin ruq’ejelonik ri nimaq’a’


[bisbissbisssbis, bisbissbisssbis

bisbissbisssbis, bisbissbisssbis]


Rub’ixanik pa bisis

xetal nq’ajan kik’in ri q’eqal taq jäb’

nroq’ej toq ye’ik’o ri al

nxik’an k’a kik’in

nib’e, nanimäj

ruma man tikirel ta nib’an ri tiko’n

chi rij ruq’ab’aj

ma x ata chi rij ruxikin


Ri wati’t, ri nimalaxel

Ja ri’ toq xluke’ qa ri rij

ja ri’ toq xsach rutzub’al

ja ri’ toq chajir ruwi’aj

ja ri’toq xetzaq el ri reyaj

Ronojel ri’ man ja ta rurijixik xub’ij

man ja ta ri raq’ab’äl xutzijoj kan

Xa jari’ wi rusipanik xuya’chi re ri k’aslem

Jari’ ri ruwinaqil xutzolij 

chwäch ri jalajöj kiwäch taq kamïkri xepe chi rij ri ruwinäq


Rusemetil ri ruq’ab’aj

ri pa’k xel pe chi rij ri ruxtuxil

ri chikopiwinäq ruch’ami’y

ri ruchajil rupo’t

man ja’ ta ri ruch’ojixinik ri meb’alil akuchi’ xya’ox wi

man ja’ ta chuqa’ ri retal ri ruq’axomal

Jari’ ri rija’tz ri xutik kan

ri rayb’äl xretaj ri chuwäch apo


Ri wati’t ri nimalaxel

Ri q’ijul man xtikïr ta chi rij

xpapo’ chupam jun b’olqo’t richin ri ruxoq’op

xsach ruk’u’x chuwäch ri ruwachib’äl ri rupo’t

xsach chupam ri rub’eyal ri jalajöj taq ruyuchuj rutz’umal


My grandmother the nimalaxel [1]


Time could not stand her

it stopped in the weaving of her xoq’op [2]

it was confused by the code of her huipil

it got lost in the labyrinths of her wrinkled skin


My grandmother, the nimalaxel…

Her incenser 

continues erupting copal

saturating the universe

with the aroma

of a million laments

of a thousand shapeless songs

of a cloud of hopes


The colored candles

continue burning their silence before the Tyox [3]

lighting death’s arrival

illuminating misery’s persistence

consuming the illusion

[exiled]

of a people

[rebelling] 


The four ears of corn (white, yellow, black, and red)

remain, intact, before the Tyox

watching over times of hunger

so they are not repeated

so they are not forgotten

so they remain tied

to the memories of men

who get fat with the sweat of our people


The jar of k’äy [4]

nectar of time

border between pain and misfortune

[almost] mandatory point of disconnection

(richinakosik, richinab’ey, richinab’is…) 

kept in reserve beneath the table of the Tiox

aging sorrows

dressing the

[consecutive] 

escapes

[without return]

Her huipil, the rijpo’t,

sacred book

where she wrote her memories

where she engraved her thoughts

where she expressed her silence

where she gave shape to her verses

It continues encrypting the afternoon’s code

And folded on the Tyox’s table

It waits for her to wake up

for the morning ceremony


[hmmhmmmhmmmhmm, hmmhmmmhmmmhmm

hmmhmmmhmmmhmm, hmmhmmmhmmmhmm]


Her hummed song 

still livening up the pouring rain

crying as the falcons pass

she flies with them

leaving, fleeing

because no one can plant the seed

on the back of her hands

or behind her ear


My grandmother, the nimalaxel…

Her curved back

her lost look

her grey hair

her deformed teeth

were not the symbol of her old age

nor the signs of her sunset

they were her offering to life

her [human] answer

to the bloodbath of pillage


The callus of her hands

her torn heels

her chewed up cane

her faded huipil

Were not a complaint about her impoverishment

nor a testament to her pain

They were a planted seed

the mathematical projection of every dream she harboured


My grandmother, the nimalaxel…

time could not stand her

it stopped in the weaving of her xoq’op

it was confused by the code of her huipil

it got lost in the labyrinths of her wrinkled skin


[1] Nimalaxel, literally means “sister or older sibling,” but can also be used to designate ones who “help” the Texel. The Texel is the female version of a town’s cofradía. In other words, Nimalaxel is a position of leadership and community service. 
[2] Hairbrand with a strip of fabric.
[3] Tyox is the Kaqchikel-ization of the Spanish “Dios” and this is how one refers to the “plurispiritual” altar where Chiristian images and elements of Maya spirituality are venerated.
[4] K’äy: liquor, literally “burning water.” 
Richinakosik, richinab’ey, richinab’is: reasons often said before having a drink. Literally "for your fatigue, for your path, for your sadness..." 

Volcanoes Agua, Acatenango and Fuego (Iximulew / Guatemala) © Miguel Ángel Oxlaj Cúmez


B’ix qaya’


Ri achi xuk’ol xuk’ol ri’

k’a xb’os na pe ri k’aqatläj ak’wa’l

ri nipuxlin rutzub’al

Xutukukej k’a ruxe’el ri ruch’ab’äq ri ruk’u’an pa ruk’u’x

xub’än utzil ri rupub’, xirukanoj, xiril, k’a ri’ xiruk’äq k’a pe wakami

kik’in re juläy etzelaneltaq tzij re’

Ri nuchi’ ruk’ojonwi ri’

choj ja’e wi yitikir ninb’ij a po chi re

Xaxe’ wi nink’utula’ qa chuwe

achike choq’oma

achike choq’oma chuwe rïn

Xinya’ k’a chinuwäch chi nintaluj

rik’in k’a jub’a’ k’o ri ntikïr nutzolij tzij chi re


I


-Majun niq’a’xta chuwe rub’anob’al ri kaxlan ajaw- xub’ij toq xqachop qa ri ruwaxulan

¿Achike rub’anik nub’än chi re toq ye’apon chwäch ri kik’aqatil ri ajawarem chuqa ri k’utunïk ri meb’a’?

¿Achike choq’oma junam rejqalem nuya’ chi ke wi retaman chi man e junam ta?

¿Achike k’o paruk’u’x toq xetal yeruto’ ri ajawarem ri yatkitij, ja k’a ri chi re ri meb’a’ xa choj utziläj taq rayb’äl yeruya’ pe chi ke?

¿Wi retaman chi janila’ tz’ilanem xtik’oje’ ruma man oj junan ta xub’än chi qe, achike choq’oma man qonojel ta säq, man qonojelta q’äq, man qonojel ta qawinäq o man qonojel ta aj b’i la akuchi’la xub’än ta chi qe?

¿Nrak’axaj ta k’a ri qachaq’ qanimal toq yek’utun chi re jub’a’ paqach’ab’äl jub’a’ pa kaxlan?

¿Achike choq’oma janila’ xyoke’ toq xpe wawe’ pa qaruwach’ulew?

¿Wi nub’ij chi rija’ ajowab’äl, achike ruma xa xe’ k’ayewal, xa xe’ meb’alil chuqa’xa xe’kamïk xuk’ämpe chi qe?

¿Achike…?

Pan anin xinpab’a’ ri rutzijonem

man ninrayij yitzijon chi rij ri na’oj re’

kana’ ta ri natzijoj ri kamik’ayewal chupam ri kamik’ayewal

ruma chuqa’janila’  wi ninrayij ninwak’axaj ri kurij k’un

ri rub’ixanik runojsanwi ri k’ichelaj


II


-Nib’ix chi ri Israelí xek’ayewatäj juq’o’ juna’

röj ojk’ayewatajnäq juq’o’ wok’al juna’

chupam k’a ri q’ijul re’ xetal sanin chi qe ri nib’ix chi kij ri Israeli’

pa ronojel ruwäch ri qak’aslemal

richin manäq niqanik’oj ri qameb’alil qa roj

richin juk’a’n yojtzu’un chuwäch ri qak’ayewal k’o chiqawäch


¿Akuchi’ ek’owi ri kaqchikela’ taq Moisesa’ 

ri xkejote’ el paruwi’ ri Junajpu’ richin nb’ekiponij ri Ajaw?

¿Akuchi’ ek’o wi?

Nik’atzin chi yetob’os qik’in

richin nkik’ut ri saqb’e chi qawäch

richin nkitzalq’omij runa’oj ri q’aq’ chi qe

richin yojkelesaj chupam re k’ayewal

richin yojkik’w’aj chi kojik’o chupam ri kik’ palow

richin yojkik’waj chi nb’eqa chapa’ 

ri qak’aslemal

riqach’ob’onik

ri qana’ojil

ri qach’akulal

ri qulew

ri jantape’ qichin wi


Etaman jeb’ël

chi eb’osnäq chïk chuwäch re jun ruwach’ulew re’

kikolon chïk kik’aslem chuwäch royowal ri k’ak’a’ ajpop

po wakami xa tajin yejiq’

yejiq’ chupam re jun raqän ya’ ri etzelanel

¡Kan kekol tib’ana’ utzil!


Ri kurij k’un xutanab’a’ rub’ix

xub’än jun ti maq’ajan

ri raxq’ab’

numalama’ rij ri ch’eqel ruwach’ulew

Jun na’oj xik’o pa nuwi’

xintojtob’ej:

– Nib’ix chi ri maq’ajanil k’o pa ruk’u’x ri raxq’ab’

Jeb’ël akuchi’ ri sutz’ niqa paruwi’ ri ruwach’ulew


III


– ¡Tawoyob’ej na! – xcha’ pa oyowal

Ri maq’ajan man chi ri’ ta k’o

man xa xe’ ta chi ri’ –xub’ij– 

ri maq’ajan k’o chupam ri ruk’u’x

ri xti xtän ri xetzeläx

ri xtala’ ri xetzeläx

ri ixöq chuqa’ achi ri majon ronojel chi ke richin xetok meb’a’

ri ajtiko’n ri xmaj ri rulew

ri ixöq ajtiko’n ri xq’ol 

ri raqän ya’ ri xtz’ilöx

ri k’echelaj ri xtililäx

ri ruwach’ulew ri xpororäx

ri kurij k’un ri majun chïk  ta rusok wakami


Xa jub’a’ ma wi yojapon qa chuchi’ ri raqän ya’

ruqul ri jun qupib’äl che’

man nuya’ ta q’ij chi nak’axäxkib’is ri loq’oläj taq che’

xanupimirisaj ri kaq’ïq’

yeruxib’ij ri tz’ikina’ 


– ¿Napon pan awi’ re ninb’ij chawe? – xuk’utuj paroyowal

– Ja ri rat wik’in rïn oj achi’el junmay – xcha’

kan oj achi’el ruk’u’x rijuyu’

ja ri rat wik’in rïn oj juqun k’äy

kan achi’el ruk’u’x ri q’ijul

ja ri rat wik’in rïn oj chajinela’

niqachajij jalajöj kiwäch taq k’aslemal

rat wik’in rïn xa oj moch’öch’il

ojaj q’equ’n

oj ruk’a’tz chi re ruq’ajarik ri saqil 

rat wik’in rïn oj achi’el ri q’aq’

ojb’anön richin yojaq’oman

rat wik’in rïn oj achi’el riq’ijul

xojb’an richin man nipeta ri mestaxinïk

rat wik’in rïn roj ri aj

xojb’an richin man nqaya’ ta qi’

rat wik’in rïn roj ri ruch’ujilal ri ramaj

xojb’an richin man niqat’zapij ta qachi’

¿niq’ax pan awi’?

Ri q’axomal chuqa’ ri k’utunïk

ri b’isonïk rik’in ri kikotemal

ri rayb’äl rik’in ri q’axomal k’u’x

kichin juq’o’ ruq’ijul k’aslem

ye’anin chikipam ri k’uxuchuq’a’ ri qach’akul

juq’o’ mama’aj

juq’o’ ati’t

yech’i’an chupam ruk’u’x ri qach’akul

ke re’ k’a yesik’in:

tawelesaj chupam ri ak’aslem

ronojel ri xuk’ämpe chiqe ri majon ulew

ruma’ rutz’apen ri qana’oj

ruma’ niqatz’ila’ qi’ koma ri kityoxi’

ruma’ nimayon ri qak’u’xaj chirij ri pwaq

ruma’ oj q’olotajnäq koma ri manqitzij taq tzijol

kaxutun chuwäch re jun ruwäch k’aslemal re’

tamestaj ronojel ri ruq’oloj rusanin pan ajolom

tawetamaj ri qach’ab’al

kan takusaj k’a

tawetamaj ri qana’oj ri qab’anob’al

kan tak’aslemaj k’a

katzolin chupam ruxe’el ri qak’aslem

qawinaqir junchin b’ey…


– Tatz’eta’ rat – xinxoch’ij apo – 

¡ri Pixcayá nimarnäq!

– Man Pixcayá ta rub’i’ ¿man awetaman ta? – xub’ij pe

B’ix qaya’ keri’ rub’i’ paqach’ab’äl

“rub’ixanem ri qaya’

rub’ixanem ri qaya’

jeb’ël b’i’aj richi jun raqän ya’

 mank’o ta ruk’exel rub’ixanem

jun utziläj aq’om richin ri q’axomal …


K’a jari’ toq tikirel xqajäl ri qatzinonem


B’ixqa ya’


The man backed away

the rebellious child emerged

sparkling gaze

He shook the bottom up from the depths of his being

he charged, aimed and bombarded me

with these poisoned darts

My mouth was sewn shut

I could barely answer him in monosyllables

I just wondered

why

why me

Now I am sharing

maybe someone can answer him


I


“I don’t understand God’s role — he said while we began descending the slope

How does he manage to process in his office the whims of masters and the cries of slaves?

How can he give them the same amount of importance without flinching?

How can he support the aggressions of the impoverishing and sustain the impoverished with promises?

Why, I say, if he knew there would be so much inequity when he made us different, why didn’t he make us all white, all black, all indigenous, or all aliens?

Will he understand our Kaqchikel siblings when they pray in Kaqchiñol?

Why did he take so many centuries to come to our lands?

Why, if he claims to be love, did he only bring us death, misery and pain?

Why…?”


I interrupted him straight-out

I didn’t want to talk about it

it was like talking about war

in times of war

I also wanted to enjoy the song of the kurij k’un *

his trills filled the forest


* Kurij k’un: local pigeon. 

II


“They say that Israel was captive for 400 years

Well, so far we’ve been captive for 500

and such is the time in which they have imposed on us the same as Israel

in every space of our daily slavery

and so we downplay our condition

and thus we alienate ourselves from our own circumstance


Where are the Kaqchikel Moses-men and Moses-women who

will ascend to Junajpú and burn pom for the Ajaw? *

Where are they?

It’s imperative they appear

to guide us through the saqb’e **

to interpret the foretelling of fire

to get us out of this daily horror

to make us cross this sea of blood

and lead us to the conquest

of our lives

minds

bodies

knowledge

of this land

that was always ours


Undoubtedly

they already arose in this land of confusion

they survived the sword of modern pharaohs

but they are drowning

drowning in the river of repression

Somebody save them from the river!”


The kurij k’un had stopped singing

a small silence was made

morning mist

caressing wet earth

An idea crossed my mind

I tried:

“They say that silence is at the heart of mist

right where the fog sits upon the earth…”


* Junajpú:  Kaqchikel name for Volcano Agua (Antigua, Guatemala.) 
Pom: ancient Maya word for copal and incense.
Ajaw: expression to name the Creator. 
** Saqb’e: literally “white path.” Expression for the Maya “good living.” 

III


“Wait a minute! — he rebuked annoyed 

silence is not there

it’s not only there — he emphasized

silence is in the heart

of the girl who has been raped

of the child who has been abused

of women and men who have been impoverished

of the farmer who has been displaced

of the peasant who has been deceived

of the river who has been polluted

of the forest who has been riddled

of the land who has been looted

of the kurij k’un who has been left without a nest”


We were approaching the river

the scream of a chainsaw

silenced the sadness of trees

strained the wind

disturbed the birds


“Do you understand what I’m talking about? — he asked almost disappointed

You and I are a cigar — he continued

the pure essence of the woods

you and I are a shot of moonshine

the pure essence of time

you and I are guardians

guardians of different forms of life

you and I are shadows

darkness

imperative for the meaning of light

you and I are fire

we were made to heal

you and I are time

we were made not to forget

you and I are the pillars

we were made to fight

you and I are the madness of time

we were made not to shut up

Do you follow?

Pain and sorrow

sadness and joy

dreams and frustrations

of four hundred generations

they all ride on our atoms

four hundred grandmothers

four hundred grandparents

cry from our chest

and yell:

decolonize yourself

dereligionize yourself

dedocument yourself 

desinform yourself

rebel against this egotistical system

unlearn so much banality

relearn our language and use it

relearn our thinking and live it

return to your roots

humanize yourself…”


“Do you see it? — I interrupted

The Pixcayá river has grown!”


“It’s not called Pixcayá, did you know that? — he said

his Kaqchikel name is B’ix qaya’

the song of our water

the song of our water

a beautiful name for a river

a marvelous song

a balm for deep wounds…”


And right there we finally could change the subject


 Miguel Ángel Oxlaj Cúmez

Qach’ab’äl


I


¿Jampe’ xqachäp ruk’oqpixik pa taq qak’u’x?

¿Jampe’ xqachäp ruk’ojoxik ruchi’ richin manäq chïk nich’o’n ta pe chiqe?

¿Jampe’ xqatz’apij qaxikin richin manäq niqak’axaj ta rutzij?

¿Jampe’ xqamestaj rutzuquxik?

¿Achi’el toq xqamestaj chi ri qati’t qamama’ xekäm ruma rukolik?

¿Achi’el toq xqamestaj chi toq ri juläy xkisok, xkipaxij

ri qate’ qatata’, ri qati’t qamama’

xkimöl ruchi’

xkaq’omaj

xkik’achojirisaj

chuqa’  xkiya’ kan kik’aslemal pa ruk’u’x?


¿Kan chanin xqamestaj chi ri nab’ey t’uj ri xuya’ riqak’u’x xk’oxoman paqach’ab’äl?

¿Kan chanin xqamestaj chi ri qach’ab’äl ja ri’ ri xojk’asb’an?

¿Kan chanin xqamestaj chi xqatz’umaj chi paq’ij chi chaq’a’?


Ri qach’ab’äl janila’ yawa’

ruchapon kamïk

nikäm pa qak’u’x

ruchapon kamïk 

chuchi’ taq qaq’aq’

pa ruk’u’x taq qochoch


Our Tongue


I


Since when did we start tearing it out of our hearts?

When did we sew her mouth up so she would stop talking to us?

Since when did we start covering our ears to stop listening to her?

When did we forget to feed her?

How did we end up forgetting that grandmothers and grandfathers died for her?

How did we forget that when she was hurt

our mothers and fathers, our grandmothers and grandfathers

took care of her

healed her

captured their own life in her words?


Are we going to forget so easily that our first heartbeat resonated in Maya Kaqchikel?

Will we forget so quickly that it was our language who gave us life?

Are we going to forget so easily that we sucked from her for days and nights?


Our tongue is sick

very sick

she agonizes within our hearts

she agonizes in front of the kitchen fire

in the heart of our homes


Sunset at B’oko’ ©Miguel Ángel Oxlaj Cúmez


More about Miguel Ángel Oxlaj Cúmez:


“I urge you, if I die, to live as happily as you can. I want you to be a good person, who works hard, who has joy in her heart, who is grateful, whose heart sings, whose lips whistle, and who has a smiling face. This is life, my child, this is how life is.”

This image has an empty alt attribute; its file name is ma1.jpg
Digital activism


Other Mayan artists featured on Siwar Mayu


About the translatorsPaul M. Worley is Associate Professor of Global Literature at Western Carolina University. He is the author of Telling and Being Told: Storytelling and Cultural Control in Contemporary Yucatec Maya Literatures (2013; oral performances recorded as part of this book project are available at tsikbalichmaya.org), and with Rita M Palacios is co-author of Unwriting Maya Literature: Ts’íib as Recorded Knowledge (2019). He is a Fulbright Scholar, and 2018 winner of the Sturgis Leavitt Award from the Southeastern Council on Latin American Studies. In addition to his academic work, he has translated selected works by Indigenous authors such as Hubert Malina, Adriana López, and Ruperta Bautista, serves as editor-at-large for México for the journal of world literature in English translation, Asymptote, and as poetry editor for the North Dakota Quarterly.
Juan G. Sánchez Martínez, grew up in Bakatá, Colombian Andes. He dedicates both his creative and scholarly writing to Indigenous cultural expressions from Abiayala (the Americas.) His book of poetry, Altamar, was awarded in 2016 with the National Prize Universidad de Antioquia, Colombia. He collaborates and translates for Siwar Mayu, A River of Hummingbirds. Recent works: Muyurina y el presente profundo (Pakarina/Hawansuyo, 2019); and Cinema, Literature and Art Against Extractivism in Latin America. Dialogo 22.1 (DePaul University, 2019.) He is currently Assistant Professor of Languages and Literatures at UNC Asheville. 


Luis Chalí: Comic Maya


Jolom: labyrinth, Maya Ballgame ball © Luis Chalí

Introduction and selection © Rita Palacios 


Luis Chalí (1989) lives in Chi Xot (San Juan Comalapa, Chimaltenango) and he is the author of the Maya comic book Beleje Ajmaq. Through the comic, Chalí speaks from Maya culture itself, reevaluating history and opening up spaces to be able to dream and participate in a dynamic project that both writes and creates history.


The Maya comic book Beleje Ajmaq (9 sins, 9 pardons) is the creation of Chi Xot artist Luis Chalí. In the comic, the artist creates an entire universe ruled by powerful beings that inhabit and move across the three strata of existence: Xibalbá (the underworld), Balbá (the earth)  and Kajbalbá (the sky). The characters, places, events, and languages in the comic flow between fiction and history to create a multiplicity of worlds and realities from a Maya perspective. Chalí’s proposal consists of abandoning incorrect, racist, or romantic ideas about the Maya world, and instead he presents his own twenty-first-century vision inspired by Japanese manga, and reconstructs vital moments in the history of Maya peoples.

Chalí has conceived of nine sagas that correspond to nine key historical moments. In the year 2012, in response to the supposed end of the world as predicted by New Age Mayanists, he unveiled saga number five, the first of the nine to be published, Los señores de la guerra (The Lords of War). Chalí began in the middle, with saga number five, quite deliberately, paying homage to the tradition of comic-book story development and allowing for the possibility of prequels and sequels. Currently, 13 of 42 chapters of Los señores de la guerra are available in print. This saga looks at the conflict between Ajawarem, the Motul (Tikal) and Calakmul kingdoms. The saga begins with the creation of humankind from corn, shaped by hands by the grandmothers and grandfathers. In the chapters that follow, he introduces other characters, conflicts, weapons, war strategies, and a unique language, Kaqchikomon.


   Small Pantheon © Luis Chalí      
           Daily wear dress © Luis Chalí

The characters of Beleje Ajmaq are directly inspired by the behaviour and sensibilities of people in Chalí’s community. Most recently, thanks to an online call for volunteers, the artist created a number of characters modeled after real-life people, from Dxkanob, a beautiful white cat, to friends and supporters who want to see themselves in the comic book. The project goes beyond a physical representation of the model; Chalí is interested in capturing the models’ personalities to bring them to life in the rich universe of the comic.

Dxkanob, Jaguar Warrior’s pet © Luis Chalí

Los señores de la guerra is an introduction to the fantastic world designed by Chalí. Each element has a clear objective, a logic, and a unique function: starting with the simple gesture of beginning the saga with chapter zero, given the importance of this number in Maya mathematics; to changing readerly practices starting in chapter one, where the format of the comic book resembles a codex; to the use of Kachikomon, a hybrid language that originates from contemporary Maya Kaqchikel language that does not follow formal grammar rules from language academies; to the narrators, whose role is to introduce key information throughout each saga. Chalí, architect and engineer of Beleje Ajmaq, takes on an immense project that relies on Maya imagination, history, aesthetic, and cosmovision as its pillars to envision a past and write in the present in order to imagine a future.


Follow Luis Chalí on Facebook:


More about Rita Palacios:


Rita holds a doctorate in Spanish with a specialization in Latin American Literature from the University of Toronto. She is a professor of languages in the School of Liberal Studies at Conestoga College in Kitchener, Ontario. Her research examines contemporary Maya literature from a cultural and gender studies perspective. She recently co-authored a book Unwriting Maya Literature: Ts’íib as Recorded Knowledge (March 2019) with Paul M. Worley, in which they privilege the Maya category ts’íib over constructions of the literary in order to reveal how Maya peoples themselves conceive of cultural production.

Visit her at https://ritampalacios.com More about tz’ib’ and Maya textualitieshttps://uapress.arizona.edu/book/unwriting-maya-literature

Mishki shimi rimaykuna: Voices From Contemporary Kichwa Poetry


Pechoamarillo, Kitu (yellow-chest) © Yana Lema

Compilation, comments, and images by Yana Lucila Lema

Poetry translated from Spanish by Carolina Bloem 

Comments translated by Anya Skye Tucker

The further we move away from life

the more we grasp for her

the more gods are dying

the more we ache to write about themWhen we talk about poetry in our language, I mean the runa shimi or kichwa. I feel that the word poetry falls short of embracing everything that is poetry in daily life and in the festive. And I say short because for ancestral peoples, poetry is not only about verses written alphabetically on paper.


Far from idealizing the Kichwa culture, their aesthetics and communicative forms, I want to point out that I have been able to encounter so much poetry in their rituals, songs, dances, and day-to-day speech, which I perceive they collectively make, unmake, and recreate. 


So I’ll say that contemporary Kichwa poetry, of alphabetic writing, is only one of the resources, made ours, to tell beautifully our ancestral memory and our present memory. 


I would also say that we are still here, between the technology of writing and the frenzy of modernity, and that we have also faced death in this era, as many nationalities have lost human beings in this emergency. 


Many have passed away in the midst of the current crisis, precisely because of the losing of other living beings, and with them their names, their languages, their forms, and ultimately their necessary presence for the harmony of life and the richness of language.


For this reason, I say that as the further we move away from life, the more we grasp for her, and the more gods are dying, the more we ache to write about them.


Then, the poetic Kichwa word calls on us not to forget, to have in mind these other forms of life, of knowledge, of aesthetics and sensibilities. 


Mishki shimi rimaykuna / Voices of sweet words, a collection of contemporary Kichwa poetry, unveils these voices that seek to tear down borders, to make us present, to resist, to continue being. 


Here there is another resistance, a literary defiance forged from diverse voices, with different styles, woven from self-learning, from hearing the ancient words, but above all full of quests. 


Some texts I will share below are included in some anthologies of poetry by Indigenous peoples from Ecuador, published between 2011 and 2016. Some others are collaborations for this collection, whose authors I thank for their friendship and trust. 


This showcase has two moments which, in my opinion, could help understand Kichwa poetry and its margins. 


Ozogoche-Chimborazo © Yana Lema


PART 1


The first part relates with authors that appear in the 1980s, together with the critical activist struggles and those who made visible their work in the 1990s and after.


From personal conversations, I know that almost all of them wrote for themselves, without intentions to publish or make writing a profession, but rather for personal hobby, complementary to their professional work. It could be said that we know each other, or I know them because we have shared the informal literary scene. 


They are artists that refer strongly to revitalizing memory, ancestral knowledge, worldview, and the Indigenous movement advocacy. Also, many have or have had close ties to rural spaces, though this cannot be generalized.


Some are bilingual teachers who write in Kichwa and self-translate into Spanish with the purpose of insisting on the value of a language whose literary value has historically been doubted. Their work are memories, words, sounds, and sensibilities, protected and archived, but also hidden and rejected. 


The most important author of this time is the Otavalo Kichwa poet Ariruma Kowii, who wrote his first work Mutsutsurini (1988) just in Kichwa, as a symbol of resistance to the disappearance of his tongue. Afterwards, his works were published in Kichwa and Spanish. Parallelly there are other authors who have no published full books, but do appear in anthologies with bilingual texts. Among them are:


Tayta Chimborazo © Yana Lema


Aurora Chinlle, Kichwa Puruwá 

(Chimborazo Kichwa)


Lorenza Abemañay


Patsak, patsak watayantami

kanpak shutika yawarpi.

Kanpak sinchi yuyaywanmi

warmikuna kawsarinchik.


Mama Lorenza, atik Lorenza

shilshiwan willak, atik warmi

wasinpi yuyayta tarpuk mama

wawanta yachachik mama. 


Tsalakunapak millashka

runakunapak kuyashka.

Warmikunapak yuyarishka

wawakunapak yachashka


Guamote kinkrikunapi 

silsilwan willarkanki

Lorenza Peña warmiwan

runakunata hatarichirkanki.


Sinchi sinchita kaparishpa

mallku shina pawarkanki.

Chaymantami allpayuk kanchik

Shinami kishpirirkanchik.


Waranka pusak patsak kimsapi

Jacinta Juárez, Margarita Pantoja

Baltazara Chuisa warmikunawanmi


Lorenza Abemañay


With your knowledge

women undertake

Hundreds of years disgraced

today we have freedom.

Victorious mother Lorenza

You warned the entire family

Holding onto the pulley 

You instructed every child. 


They, the settlers  hated you

They, the indians admired you

They, children are observing

Us, women envy you.


Through the hillsides of Guamote

To the beat of the immense garrucha *

With Lorenza Peña to your right

You directed ten thousand Runakuna. **


With your outcry “let’s revolt”

You flew like the sinchi mallku ***

To recuperate our lands

Our defamed dignity. 


The mutiny of 1803, ended your image, 

With mother Jacinta Juárez, 

Margarita Pantoja and Baltazara Chiuza

were bruised to protect warmikuna. ****


* Garrucha: used to serve to punish Indigenous peoples

** Runakuna: it means “human being”, however it can be used as “native people”, in this case the Kichwa people themselves.

*** Sinchi Mallku: powerful condor.

**** Warmikuna: women.

Mama Cotopaxi  © Yana Lema


Lourdes Llasag, Kichwa Panzaleo

(Kichwa Cotopaxi)


Ushushiku


Amapola sisashina, kanpak samita kuyani

Nayana chirlilla yakushina, tuykunapak kawsaypak

Guzhul muyuntitak yaku ukuta purik

Enamorada tukuy ruraykunapi

Laglag mana tamyashpaka chakishkakanki

Anchuchik, ñuka nanayta apak.


Ñutita


Love, like the poppy flower, I love your natural smell

of crystal clear water, vital for life

spin, spin without growing tired, around the world

in love with the things you do

slow like the afternoon rain

air that calms my pain.


Saraguaro earrings © Yana Lema


Luiza Gualan

(Kichwa Saraguro)


Sinchi warmi *


Warmi allpa maki, nina shunkuku,

allpapachata chuchuchik wachak mama,

hatun mamakunapak ñawpa rimay.

Shimikunaka, kikinpak takipi wakaypipash mana wañun,

achikyachik kishpirichiy muskuykuna.

Sara chukirawapash sisa warmi,

muskuyta awak.

Kikinpak hatun taytakuna tarpuna allpamamaka,

kishpirishka rikcharishka warmimi mañakun.


Woman hands of land, heart of fire, 

breastmilk that nurtures the world, 

ancestral language of the grandmothers. 

In your song and your tears voices don’t fade, 

dreams of light and freedom.

Woman tassel of corn and chukirawa, **

weaver of dreams.

The land your grandparents cultivated, 

is calling for that free and awake warmi. 


* Sinchi warmi: strong woman. 

** Chukirawa: flower from the paramo (high treeless plateau in tropical South America.)


Tayta Imbabura © Yana Lema

Segundo Wiñachi

(Otavalo Kichwa)


Malkuta  tapuy


Ninan malku huchapash kachun kay tapuykunamanta kishpichiwanki

Pita kay allpa mamapika kanta puntaka sarurka kawsarka

Pita kay yakutaka kararka pimantata kay sara muyuka mirarishka

Pita kay kwychitaka shuyushka imamantata kay yawarka tukushka

Pita kay wayusakunataka apamurka maymantata shamurka

Pita kay urkukunataka wasichishka chukllamanta kushni llukshikshna kushninahun

Imashpata kay  walunyashka yakutaka yawar kucha nin  

Imashpata kay waykukunaka ninan haka tukushka

Imashpata kay pukyuka  larkamanta pakcha  tukushpa kawsashna Kallpahun maymanta rihun maypita chinkarin maypita tukurin

kanmi shimi millmalla huntashka mishukuna wanchinkapa maskanahukpipash sinkapi satishpa pakawashkanki kishpichiwashkanki

kanmi yachanhi imashna kay allpa mama kallaripi kashkamanta imashna unkuchishpa tukurinahunchimantapash

ninan malku nara chinkarispallata kampa pakashpa wakaychishka yachaykunata ushaykunata willachiwanki ñukapash shamuk wiñay wawakunaman willachinkapa

kan chinkarikpika pita tapuytapash ñana ushashachu

ñuka kawsaywan chinkarishpa kanshnallatachu hawa pachaman

pawashpa kawsankapa rina kani imata nishpami tapuni

ninan  Malku


Ask the Condor


Powerful Condor even if a sin forgive me for these questions

Who before you has stepped has lived on this land?

Who has gifted this water spring?

Who created this originary grain called corn?

Who has designed this rainbow?

Who has made this blood?

Who has built these mountains like huts with plumes of smoke?

Who has brought these rats? Where do they come from? What is their origin?

Why is this lagoon called Yawar cocha?

Why are these creeks so deep?

Why is this river a live current?

Made a floating cascade

Where is it going where does it get lost what it its end?

Powerful Condor your nose was my refuge

When the bearded ones where looking for me to slaughter me

Only you know how was the creation

And why are we sick now with the smog pest?

Oh powerful Condor! Before your extinction

Tell me your secrets you have reserved

Of your wisdom of your power

To be able to pass on to my future generation 

If you get lost I won’t have who to ask to

When I die maybe I will go to the infinite sky

Where a lot of living beings exist flying like youTayta Chimborazo © Yana Lema


Rasu Paza

(Puruwá Kichwa)


Pachamamapa sisa


Maykan chikan chirimuyupa ñawpa pachapichari kanpa rimaytaka uyarkani.

Maykan kullkishina, rasushina  allimanta rikuk Mama Pachapichari kanpa ñawikunataka rikurkani.

Maykan waranka watakunachari kashka kanka.

Maypitak karkanki, maypi. Imatak karkankiyari, waranka wata ñawpaka.


Ñukaka kan armachun, kan upyachun, chuya achik yakumi karkani.

Allimantami tukuy churana illaklla ñuka kayman shamuk karkanki.

Ñuka kay, kallpakuk mayuman rishpami armak karkanki.

Kipaka ishkay makiwan hapishpami upyawak karkanki.

Kanka, ñuka kanpa tukuy ukuktapash, ukkutapashmi riksichun sakiklla karkanki.

Chay kipaka, kanpa ñutuklla ukkupa, munaypa milkim ñukapi llutarishpa sakirik karka.


Chaymanta pachami kanpa rupak sumaymana chuchukunapash

ñukapa kisha tukurkakuna.

Ñukapa kawsaytapish punchan punchanmi

kanpa yura mallkiwan awashpa rik karkanki.

Kanpa aychaka wiñayta mana wañunchu, shamurayakunllami.

Kunanpash, ñawpamanta shamushpami kutin kaypi kanki, ñukapa karawan, ñukantin.


* Milki: perfume


Flower of mother nature


In which of the remote times of chirimoya did I hear your voice?

In which time, maybe, did I meet your face when Mother Cosmos was gliding slowly like silver, like snow?

How long ago was it?

Where were you, Where! What were you thousands of years ago?


I, so you can drink, so you can bathe, was the transparent water. 

Slowly you came to me without attires.

You bathed in the torrential river I was.

Then you satiated me holding on with both hands. 

You, with insistence let me know your body and essence. 

Then your soft and delicious perfume remained adhered to me. 


Since then your beautiful and warm breasts

became my abode.

My life was weaving day after day

with the branches of your tree. 

Your flesh never dies, it returns time after time.

Today also,  you arrived from infinite time and are present, stuck to my skin, you and me together.


Saraguro Tupu © Yana Lema


Inti Cartuche

(Saraguro Kichwa)


Akapana


Akapanami kanika

urmamunilla shina yarin

maykan kucha chaskichun illanmi.


Rasuyachik wayratami uyani

wiksataka kushikuywan shiktachikta rikuni.


Shina kakpika ñukaka,

–urkupak churi,

waykukunapak wawa kashpa–

shuk ñawpa kacharpayakuta,


chushak kayta

allpakuyuyta kinkurik suni asiriyta

runtu kachun nishka shututapish uyachini.

Wayra, imapaktak pukumuwankillayari,

akapana muyutaka ñuka ukupimi ña charinika.


Uyariway!

chakishka panka shinami urmamuni

ñawpakawsaywan may hukushkami kanika.


Storm


Storm am I

and it seems I fall straight down

there is no lagoon that receives me.


I listen to the wind freezing me

cracking my womb with happiness. 


While I, 

-son of the mountain, 

grandson of the creeks-

whistle such an old farewell

an un-being

a long smile curving the earthquake

a drop thrown to become a hailstone.


Why do you blow, wind,

if I already have inside the seed of the storm?


Listen!

I fall like a dry leave

But I am extremely sodden of history. Pikul (“Milk Tree”) © Yana Lema

PART 2


In the second moment, there are the younger authors who are interested in writing with their face towards past poets, or just for personal necessity, or because they are linked with organizations and their struggle processes.


Many of them are students or professionals in different disciplines who, like the older generation, complement their professional activities with creative writing, and therefore they don’t have a regular literary production, neither do they have full books published, but they appear in anthologies of poetry by Indigenous peoples and nations.


Some of them have questioned what they call a “romantic vision” of the current Kichwa reality. Thus they poeticize the daily life from the here and now, and speak about the contradictions and problems they live in their territories or from the deterritorialization. 


Closer to urban spaces, they write bilingually or only in Spanish, since some of them did not learn Kichwa, or they have difficulty writing or reading it. However, they inlay Kichwa elements, figures, meanings, and words in their verses, which accentuates their uniqueness in the face of dominant aesthetics. Among them are:


Mama Cotacachi © Yana Lema


Diana Gualapuro

(Otavalo Kichwa)


Kushikuy


Pachamamaka ashka tullpukunata rikuchin

pachaka ashka wiwakunata charin

shinapash hatun yayakunapak ñawpapi tushun

raymitaka rundador nishkawan ruranmi

shinapash kushikuymanta kurishina rikurinchik

shinapash fawanakunchik pachata takarinkapak 

ña fuyuman chayashpa

lukanchik shunku kushikurka

fuyuka pampalla yuraklla

mana ima

yaku shinchiyashkashnalla rikurin


Happiness


World of colors

world full of beautiful animals.

Dancing next to my parents and grandparents

holding gatherings  with rondadores-panpipes. 

Shining with happiness

until we jump and reach the sky. 

When we finally arrive to the clouds, 

puffy, white as ice

we feel our hearts beat 

something that naïvely 

appears out of nothing.


Imbabura © Yana Lema


Achik Lema

(Otavalo Kichwa)


Chinkachishkanchik


Inti tayta sakinchi

killa mamata piñarinchik

Pacha mamata kunkanchik

Shina rurashpapsh

Paykunamanta kawshkinchik (…)


That Which We Lost


We desisted from the sun

We rejected the moon

We forgot Pachamama

Despite everything

For them we all live (…)


Otavalo © Yana Lema


Yolanda Pazmiño

(Otavalo Kichwa)


Warmi puncha


Ima punchapash kachun,

Awaki, inti puncha kankachari

Mana kashpaka Chaska puncha kashkanka

Hatun katuna ukupi runakuna rinakun, chayamukun

Shuk kari shayarishka runa, kunkullinawan

Chakata wityanapi shayarishka

Tawka runakunapi pantarikun

“shumak puncha Warmi”, shina uyarin

Chay pachapa, chay runaka karilla rikurin

Warmikunata puka sikunata karakun

Shuk sumak puncha kan: pusak pawkar puncha..

Kutin chay kuskata yallini

Mana pipash rikuwanchu

Warmi kani, shinapash chay runaka

mana asirinchu, mana sisakunata karawanchu, mana kushi puncha niwanchu.

Ñuka anaku, ñuka pachallina, ñuka wallkakuna mana rikuchun sakinchu.

Mana pipash rikunchu, chay runaka sisakunata

Asirikunata, rimaykuna wakaychikun.

Warmi kani, warmi puncha kan,

Kay punchaka sisakunawan raymita ruran, shinallatak runa warmikunata anchuchishpa.

Kay pachamanta mana kashpachari.

Ñuka runa kashkamanta mana sisata chaskinichu.

Shina pusak pawkar punchata yuyarini.

Shinapash   anakushka, pachallinashka, wallka churakushka.


Women’s Day


It seemed like any other day, 

it could be a Monday, a Sunday

or maybe a Friday. 

People come and go at the mall.

Suddenly a man in a suit and tie

pauses at the bottom of the stairs

interrupts the hustle. 

“Happy women’s day!” I hear, 

While, dressed for the occasion, 

the man offers red flowers to women. 

-It is a special day: March 8th-

I keep walking by the place, 

nobody sees me. 

I am a woman, but the man with the tie, 

does not smile, does not offer me flowers, does not greet me.

My anaco, my pachallina, my wallkas, *

make me invisible. 

Nobody sees me, the man with the tie saves his roses, 

his smiles, his words.

I am a woman, it is women’s day, 

this day is celebrated with flowers and exclusion.

As if I do not belong to this space, 

My being does not deserve a flower.

That is how I remember March 8th, 

oh yes, with panchallina, anaco, and my wallkas. 


* Anaco: Kichwa woman dress.

Pachallina: Kichwa woman shawl.

Wallkas: Kichwa woman necklaces.


Kayambi Kullki (“Earrings”) © Yana Lema


Jenny Chicaiza

(Kayambi Kichwa)


Body-seed


We come from the silence of earth, to which we will return.

We were born in her deep bowels, 

Incubated with the humidity of rain and rivers. 

Fertile seeds we are. 


We come from the ember, of the air that calms, 

fire is our grandfather, our mother earth.

Water and Air are our Ayllu, 

from there we come, to there we will return. 


Our body is seed. 

We resurge, go through cycles and not die. 

We are fertile grains of abundant harvest, 

the elements live in us, that is how we live.


Ñakchasisa © Yana Lema


Inkarri Kowii

(Otavalo Kichwa)


Runa *


I want to go back 

To my roots, 

To return to my mother, 

I no longer want to be her son

I want to be a part of her, 

I want to be a part of myself

Mother offended and abused, 

I want to feel her pain and suffering

I need to be land once again, 

To be fed by the sun and

The rain, 

To see the moon every night, 

I need to stop being human, 

And turn into everything

And nothing, 

In the subjective of

Existence, 

I want to be tears of the land

I want to be the cry of my

Mother, 

I want to be what I am, 

The being of myth, 

The one of the beginning

Of the story, 

I want to be, 

I want to be runa…


* Runa: people.

Purakilla © Yana Lema


CLOSING WORDS


From diverse realities and different generations, the act of writing in a minority-ized language, or even just the act of writing from ourselves,  is both an act of individual sensitivity and collective political activism. 


While it is true that this poetry contains Hispanic poetic forms, they also wear Kichwa elements that are remembered, rediscovered, and reinvented in the act itself of writing.  

The Kichwa culture has a rich poetic tradition that the very characteristics of the language lend it, and it is not for nothing that the Kichwa/Quechua is considered by some scholars as one of the sweetest languages of the world. 


While it is true that we still need to take advantage of these linguistic benefits, and tend to a more abundant poetic production, the contemporary Kichwa poetry –from my perspective– already has a place-based and symbolic identity, related with its worldview and historic reality, bound strongly to political activism in the defense of memory, culture, territory, and language. Kichwa poetry expands from the ancestral to the present. 


In short, Kichwa poetic production is not homogenous in its aesthetic forms, neither in its contents, nor in the literary quality, even more if we are talking about translation or self-translation, where many authors encounter great difficulties. 


It is equally important to mention that not all of the Kichwa contemporary authors appear in this collection for different reasons. And I must say that sadly the literary production of the majority of these authors is sporadic. In all cases, it is encouraging for me that many Kichwa women and young people are writing, perhaps assuming through art and literature the collective responsibility of our continuity as Indigenous peoples and nations.About Yana Lucila Lema
Yana Lucila Lema studied Social Communication with a specialization in Television at the Central University of Ecuador. She also studied Creative Writing and received a Masters of Social Sciences with a concentration in Indigenous Issues at FLACSO. She obtained a degree in Audiovisual Journalism at the Jose Marti International Institute of Journalism in Cuba. She has collaborated with indigenous organizations such as the Confederacy of Ecuadorian Indigenous Nationalities (CONAIE), the Confederacy of Indigenous Nationalities from the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE), and the Confederacy of Peoples of Kichwa nationality (ECUARUNARI). 

In her position at the CONAIE she created several videos about strengthening cultural identity among Indigenous peoples. One of these videos, which focused on traditional medicine, was the winner of the First Nations of Abya Yala Film Festival. She was presenter for the Kichwa language newscast KICHWAPI for six and a half years on the national channel RTS. As a writer, she participated in the International Meeting of Indigenous Communicators and Writers in Indigenous Languages (UNAM-Mexico), the Conference of the Association for Writers in Indigenous Languages of Mexico, and the International Poetry Festivals of Medellin and Bogota (Colombia). Her poetry was included in the book Las palabras pueden: Los escritores y la infancia (UNICEF), the poetry anthology of indigenous nations of Ecuador Ñaupa pachamanta purik rimaykuna / Antiguas palabras andantes (Casa de la Ecuatoriana 2016), and in the special edition of the Diálogo Magazine “Los cinco puntos cardinales en la literatura indígena contemporánea/ The five cardinal points in contemporary indigenous literature” (DePaul University 2016). Currently, she works as a professor in the University of the Arts in Guayaquil.


Read more about her here: 6 poems from Tamyawan Shamukupani / Living with the rain


About the translators


Carolina Bloem teaches Latin American Studies and Spanish at Salt Lake Community College. Her research focuses on present-day Wayuu oraliture and its impact both in local and international communities. Past research interests include travel writing in 19th-Century Colombia and Venezuela and conduct manuals and their biopolitical role in society.From the ancient Appalchian mountains, Anya Skye Tucker has studied at the North Carolina School of Science and Mathematics, and the University of North Carolina at Asheville. Usually, you can find her scooping ice cream and learning from the beings of the world. 


Dreaming of being a poet. Humberto Ak’abal

El sueño de ser poeta © Humberto Ak’abal. Guatemala: Piedra Santa, 2020.

Introduction, selection and translation from Spanish

by Gloria E. Chacón and Juan G. Sánchez Martínez
 

Humberto Ak’abal (1952-2019) was a self-taught bilingual poet (Maya K’iche ’/ Spanish), and a plural voice translated into Japanese, Hebrew, Arabic, English, French, Italian, Scottish with worldwide recognition. From his first books in the nineties (El guardián de la caída de agua, 1993) to his last works (Bigotes, 2018), his voice challenged divisive academic labels that seek to define “poetry” or “indigeneity.” Inspired by the sounds of his native language, Ak’abal found the balance between formal experimentation (onomato-poetry, gestural poetry), oral tradition (oraliture), Mayan spirituality, and world literature registers (from Matsuo Basho to Gonzalo Rojas). Questioned and celebrated at the same time by readers and critics in universities, cultural magazines and poetry festivals, Ak’abal was and continues to be an inspiration for several generations of Latin American/Abiayalan (not just indigenous) writers.


With the permission of his family, today we publish in Siwar Mayu one of the stories included in El sueño de ser poeta (“Dreaming of Being a Poet”. Piedra Santa 2020), a posthumous book that brings together his reflections and memories as a maker of word-braids (pach’um tzij), who believed in intercultural dialogues despite racism and classism throughout our Latin American societies.


It is sometimes omitted that Ak’abal was also a storyteller, and books like De este lado del puente (“On This Side of the Bridge”. 2006), El animal de humo (“The Smoke Animal”, 2014), and this posthumous compilation are proof of his multi-genre works. For instance, these stories manage to capture the medicine of laughter, that which is capable of healing even the absurdity of colonial logic and its narrow understanding of education and gender. In times when throughout Abya-Yala and Iximulew (the land of corn), we are unlearning stagnant labels of identity, Ak’abal’s voice illuminates like lightning from the bottom of this simple story about his hair.


Humberto Ak’abal at the Rodolfo Robles Highschool. Quetzaltenango. August 6, 2018.
A thousand students were listening attentively to him.
The self-taught poet has returned to the school as a teacher.
© Photography by Daniel Caño


My hair“People are born without teeth, without hair and without dreams,

and they die the same: without teeth, without hair and without dreams ”.

Alejandro DumasMy grandparents on my mother’s side had long hair. In a distant memory I remember great-grandfather –he used to wrap his white hair around his crown, and put his hat on that white bundle.


Mother wanted me to continue the tradition of my  grandparents. There were some reasons for having long hair: it prevented you from being a stutterer, ghosts would not bother you, and “because that’s why hair grows.” My mom wove two braids for me because my hair was abundant. This lasted until I was seven years old.


Back then, teachers would go from house to house, recruiting school-age children, and those parents who refused to let their children go to school, were put in jail.


Despite this warning, many parents hid their children in dry wells, large pots, or in the treetops. School was not well regarded by the elderly. They feared that the school would be a place “that would open children’s eyes and ears until, little by little, they would lose respect for their elders …” — and as things are going, I wonder if those fears didn’t have something prophetic.


Anyway, the teachers sneaked behind the house and saw me, so there was no escape. I was very scared, but my father encouraged me to go. They took me to sign up. And here is the first problem: the principal said that they would not enroll a girl in the boys school, and that I had to go to the girls one. The arguments of my parents became laughable for the principal, and they had no choice but to keep quiet –there were only two schools at that time– and I did my first grade at the girls school. The following year my parents explained again that I was a boy, but the management office said they would not register anyone who did not look like a man, so for the first time they cut my hair. My mother cried a lot and she tucked my braids between her pillow.


The elementary school years passed and my student days ended with them. I started working to help my parents, I forgot about the barber and my hair started to grow back. When I was seventeen, my hair was already quite long. My mother was happy because, according to her, I looked a lot like grandfather. At that time, the army recruited boys my age to take them to the barracks. It was sarcastically called “voluntary militia service” (this was a criminal hunt: young people were captured on market days, followed on the roads, chased down ravines and dragged by the ears, dragged by their hair, taken from their homes late at night, and carried almost naked and hauled in trucks like animals). And long hair on anyone was a sign that they had not served in the military. And although I was not supposed to serve due to physical impediments, the military forced me to cut my hair because, according to them, I was nothing more than a “beggar“, and if I did not cut it on my own, they would do it “because males have to look like men.” Very much against my will, I had to visit the barber again.


Six or eight years went by and my hair inevitably grew back. During those years, the internal war of the country intensified and I had to leave my town and go to the city in search of work, in whatever I could do: street sweeper, servant, loader …, any job because I was not (nor am I ) qualified at anything. And they didn’t give me a job “for being grungy,” because I looked like a homeless man, a street drunk, and had a slobby face. I had no choice but to cut it off.


After working ten years in the city, I stopped being a Jack of all trades, and returned to my village and grew my hair again. Around those days, my first book of poems was published and photographs of me appeared in the newspapers for the first time and, although it may seem a joke, some “critics” of Guatemalan literature jumped from their chairs and said that I had grown my hair “to be liked by Europeans …, to sell myself as Apache, or Sioux …, looked like a hippie, etc.” (The press archives these unusual articles on its pages.)


And now that I can finally enjoy my hair and have it as I please, not only does it not grow anymore but … it begins to fall out!
For more about Humberto Ak’abal:Chicabal Sanctuary, Guatemala (photography taken by Ana María Ferreira and Juan Guillermo Sánchez, 2006)

About the translators:

Gloria E. Chacón is Associate Professor in the Literature Department at UCSD. Both her research and teaching focus on indigenous literatures, autonomy, and philosophy. She is the author of Indigenous Cosmolectics: Kab’awil and the Making of Maya and Zapotec Literatures (2018). She is currently working on her second book tentatively titled Metamestizaje, Indigeneity, and Diasporas: Challenging Cartographies. She is co-editor of Indigenous Interfaces: Spaces, Technology, and Social Networks in Mexico and Central America by Arizona Press(2019). She is also co-editing an anthology Teaching Central American Literature in a Global Context for MLA’s Teaching Options Series. Chacón’s work has appeared in anthologies and journals in Canada, Colombia, Germany, Mexico, and the USA. She has co-edited a special issue on indigenous literature for DePaul’s University academic journal, Diálogo.

Juan G. Sánchez Martínez, grew up in Bakatá, Colombian Andes. He dedicates both his creative and scholarly writing to indigenous cultural expressions from Abiayala (the Americas.) His book of poetry, Altamar, was awarded in 2016 with the National Prize Universidad de Antioquia, Colombia. He collaborates and translates for Siwar Mayu, A River of Hummingbirds. Recent works: Muyurina y el presente profundo (Pakarina/Hawansuyo, 2019); and Cinema, Literature and Art Against Extractivism in Latin America. Dialogo 22.1 (DePaul University, 2019.) He is currently a professor at the University of North Carolina Asheville, in the Departments of Languages and Literatures, and of American Indian and Indigenous Studies.


Three mapunky poems: David Aniñir Guilitraro

David Aniñir Guilitraro. Quinta Normal Park. Santiago de Chile, 2013 © Andrea Echeverría

Introduction, selection and translation from Spanish by Andrea EcheverríaDavid Aniñir (Santiago, 1971) is a Mapuche poet and initiator of the Mapurbe aesthetic, a poetic vision that explores the heterogeneous perspective experienced by some migrant Mapuche in the city. In effect, this poet proposes a ground-breaking discourse that communicates the experiences of the Mapuche who live in the city of Santiago today, while resisting their invisibility. He has published three collections of poems, Mapurbe. Venganza a raíz (2005, 2009), Haycuche (2008), and Guilitranalwe (2014) and currently lives in Santiago. Recreating elements of Mapuche orality, Aniñir participates in poetic recitals making use of performative resources.


This poet encourages a mobile ethnic identity that is urban, rebellious and anti-systemic, so there is no doubt that his poems move away from the traditional representation of a rural Mapuche identity associated primarily with the natural environment of forests in southern Chile and the ancestral community.. Yet, the gap between these two different spaces of ethnic representation, the traditional and the urban, is not as wide as one might think initially. Aniñir incorporates elements from the Mapuche ritual tradition in his poems, such as yeyipun (prayer), pewma (dreams), werken (messenger), ngenpin (ritual speaker), and machi (spiritual authority and shaman), but he does this from a critical and innovative perspective. 


In his poetry he elaborates a conception of an ethnic self that refuses to merely reproduce stereotypes of indigenous identity to talk about his own process of ethnic identification. Instead, elements of the native tradition are integrated problematically in poems that reflect and question indigenous identity in an urban context, an identity that is located at the crossroads between the attraction of the city ​​and the vital need of admapu or set of Mapuche social and legal norms and customs, and between the difficulty of expressing traditional Mapuche concepts in Spanish and the inability to read or write in Mapuzungun. The following poems show how Aniñir includes important elements of the admapu in his writing and the paradoxes and contradictions that emerge from the (dis) location of these elements in the city. 

(With a glossary below)Poetry to what I write


   Loneliness is also a tribute to the one who’s near
                         (A.H.)


One

I say, I write and I repeat
this is a commission of past times
legacy by the nature of life
and the cosmic plans of my ancestors
this unaccustomed occupation
with no more tools than anger 
and something similar to what in soap operas they call love
(in these neoliberal days),
this large trace of leaves and heavy chested reflections 
I offer with my moldy hands and my cloudy soul
from facing my own shadow so much.


In my verses I sing
in my lines there is rhythm and they fly.
 
Sponsored by myself
brought from the peripheral umbilical cord,
that gives life to the goats that listen to my poems,
I raise this poetic universe,
from the Mapocho river down
on crystalline turds that sail to the sea.

Sometimes I have trouble lying orally
and I write.
That way my deception is beautiful
and the falseness doesn’t hurt. 


This Mapuche dressed in jeans
and T-shirts from American universities
confuse my inhabitant
a mix of northameraucano 
and mapu-urban.


What I don’t say is freed in my verse
for the problem of self-habitation
in writing exacerbates itself in speech
and the spittle is diluted. 


Two

Inche ta Mapurbe tuwin
chew tañi lefpeyen kurra
I'm from a shitopolis
where the asphalt burns.

Native to death and life
Aniñir like a lying fox
sitting in the shade,
on the sidewalk,
testimony of muddy steps.

Güili as a life challenge
for my dogged old woman 
with nails full of blue ink
to write poems
or some curious movement of lights,
traro to fly over the land, its neon meadows
and its peripheral valleys
far away from the noise.

I don't read so much for self-motivation
thick books close on their own
when I reach for my cigarettes
or when I'm scratching myself,
I scratch and scratch myself
to bleed, to die
a tinted nail sinks into my flesh and buries itself.

And I scratch myself to the bone, to the marrow
liters of blood come off like guts
like an animal slaughtered on good friday
liters of blood and poetry wet the streets, the sidewalks and the earth
ñiachi rennets hang with my meat
blood with mud stop my steps,
I slide over already wounded poetries
falling at the gate of my house
which is a book ajar,
waiting.

Turns out I'm from an ancient world
where the stars burned with light in the sky
like flames
eroding volcanoes kissed the clouds with their fire,
when it rained the light and fire made the flowers grow
and the earth was a garden.


Three

Apparently I'm not the one who writes
poetry is who does it for me,
it comes looking for me wrapped in night
 and dreams,
cruelly it shakes my soul
I wake up with beautiful doubts
it is poetry who comes to me
babbling beautiful sarcasms 
of dead Mapuche who want to laugh
and weep for me in verse. 


Now I'm in front of you
defying the void
and the broadband technology that distances
now, high poetry
let's fight a duel
on the battlefield of the blank sheet
let's see who dies first
come challenge me
I have an ink dagger
that cuts across my blood
you have the toll on the imagination
love and hate
come
let us bleed in silence.
 
 


Pewma of the backside world 
 
Being you is evolution itself
being in you means suffocating with dreams
suffering in torture and not being diluted in your dream
where you build sphinxes and prehistoric jugs
there where the snake played with you in life
to be yourself is to be in you
and love myself, 
for you are in me
and it is the same.
  
It's to PENE-trate a world that's only for two
it’s to imagine that reality is imaginary
it’s to believe that I believe in you and you in me
it’s to walk through ancestral lands
and speak the language of immortals.

We are from an ancient world
where revolutions were not necessary
you washed your face in the river of truth
and I surrounded our animal brothers
because we lived with them.
 
That is how it was there
in the place where our bodies were 
other bodies we were the dark race of so many nights.

That is how it was there 
    naked of spirit
    naked of poetry
    naked of sadnisses.
 
That is how it was there
here I am only a dealer of psychotropic lines
I am the werken of your pewmas. 
         Perimontu

    A machi in hardcore attitude 
     A daring good-looking punk
          2.0
Unleashing her yeyipunk to the rhythm of the sun
        In moon code
        In star key
       With comets riff
   A machi in power metal attitude 
        with Newendy
    Stirring her trance in the mosh
    Jumping earth below, to the pit
Inland, to red, to where it all comes together
      A machi of the slum
    A drunk beautiful-muse mapunky
    Euphorikally Marichiwaniando
   Because you are just marichiwaneando
  With your brew of acid and sulfurik muday 
        Drunk of kuymi
 Dulcinea of the cosmogonic terraqueous fable
 A machi mapurbe with a surprised attitude
  With Kalku fiber by the bloody torrent 
    Ascending to high voltage Rewe
 And the thunder of voltages in the rainy night
  With the spiral of the Slam through foye 
     A Guakolda from the corner
        Totally Tough

Glossary

admapu– Mapuche tradition and customs

foye– the Mapuche’s most sacred tree
 
machi– Mapuche shaman who has the task of healing the sick by using remedies, teas, prayers, songs and dances

kalku– a type of machi that creates evil spells

muday– fermented drink made ​​from wheat, corn and a type of pinenut

mapuzungun– the language Mapuche speak

ngenpin–ritual orator

perimontu– machi’s vision in a trance state 

pewma– dream or oneiric state through which Mapuche can access the Wenu Mapu and communicate with their ancestors

ngenpin– ritual speaker

rewe or rehue– altar formed by a trunk, tree or set of trees around which the nguillatun ceremony is performed

werken–messenger


For more about David Aniñir


“We talked with the poet David Aniñir, one of the most important pens in the territory and creator of the poetic and aesthetic concept of Mapurbe.” PuentebtvAbout the translatorAndrea Echeverría is an assistant professor at Wake Forest University and she received her doctorate in Latin American Literature and Cultural Studies from Georgetown University. She is the author of El despertar de los awquis: migración y utopía en la poesía de Boris Espezúa y Gloria Mendoza (2016) and Yeyipún en la ciudad: representación ritual y memoria en la poesía mapuche (forthcoming). She co-edited an issue of the journal Diálogo (De Paul University) dedicated to cinema, literature and art that denounces extractivism in Latin America (2019) and she has published articles in journals such as Bulletin of Latin American Research, Latin American and Caribbean Ethnic Studies, Latin American Research Review, and Revista Canadiense de Estudios Hispánicos.


Words that heal: Aniceto and Célimo Nejedeka

Abuelo Aire Aliento Vida de Centro “Grandfather Air Breath Life of the Center” © Hernan Gomez De castro (chona)
Mixed technique; Ambil (Tobacco paste with salts),  and graphite and color pencils, on 300 gr Canson paper (medium grain)


Selection and introduction* by Camilo A. Vargas Pardo

In memoriam, elder Aniceto Nejedeka

Translated from Spanish by Sophie Lavoie

Illustrations by Hernan Gomez De castro (chona)


In these times of global panic caused by the pandemic, modern industrialized societies have had to alter the relentless pace that has marked the rhythm of urban centres. In this climate of anxiety, we ask ourselves about health and ways to fight illnesses. The recent publication of the book Cultivando la ciencia del árbol de la salud (Nurturing the science of the tree of health, 2019) by Célimo Ramón Nejedeka Jifichíu / Imi Jooi opens the field up to reflection when it asks: How do we nurture the science tree of life to live well?


This publication has been supported by the efforts of the editors and the illustrator: Micarelli, Ortiz and Gómez, who, during the presentation of the book, explained the minutiae of the process of writing and publication. Among other factors, they discussed the decision to use the term “science” in the title to “unsettle the established hierarchy between Western science and other ways of knowing, and, at the same time, to elicit a reflection on the end goals of knowledge” (p. 16, my translation).


The Gente de Centro [People from the Centre] is a cultural grouping made up of various ethnic groups (Murui, Okaina, Nonuya, Bora, Miranha, Muinane, Resígaro and Andoque) whose original territory is found in the Caquetá-Putumayo watershed. These groups identify themselves as the children of the tobacco, the coca and the sweet yuca plant. Grounded in the traditions of the Gente del Centro, the author shows a conception of health that is based on their origin stories. This contrasts with the general reaction we see in mass media: news insisting on horrific statistics that emphasize a system of care that is vulnerable because it is based on palliative treatments that only work to lessen symptoms. This book proposes a totally different direction since it stresses the complex interweaving of relations between health and language, wellbeing and words, the good life and the origin stories.


Célimo Ramón Nejedeka Jifichíu / Imi Jooi belongs to the Fééneminaa (Muinane) ethnic group, specifically the Ijimi Négégaimijo (Shade of Cumare) lineage of the Cumare clan. His mother is elder Aurelia Jifichiu, who has laboured in the area of language revitalization of the Bora, her ethnic group, as can be seen in the two publications she has authored: Iijumujelle akyéjtso uguááboju. Despertando la educación indígena Umijijte – Bora- por una abuela del clan oso hormiguero (Rekindling Indigenous Umijijte -Bora- Education by an Elder of the Anteater Clan, 2016) and Talleu iijimujelle uuballehi uuballejuune kuguatsojuune majchijuune / La abuela del clan oso hormiguero enseña cuentos, arrullos y cuentos del pueblo Piinemunaa – Bora (An Elder of the Anteater Clan Teaches Stories, Lullabies, and Tales of the Piinemunaa people, 2019).


Célimo’s father, elder Aniceto Nejedeka, received national recognition from the Colombian Ministry of Culture in 2017 for his dedication to the enrichment of ancestral culture of the Indigenous peoples of Colombia. As part of his efforts to strengthen the Fééneminaa (Muinane) culture and their traditions, he published Historia de los dos hermanos Boa / Taagai Buuamisi jiibegeeji (Story of the Two Boa Brothers, ICANH, 2012) and La ciencia de vida escrita en las aves (The science of life inscribed by birds), a work that was published in a series of articles in the magazine Mundo Amazónico (numbers 2, 3, 4 and 5).


These publications are tied to an oral tradition that has been looked down upon because of unfortunate historical circumstances, coupled with colonial processes and extractivism. The wisdom of these authors is supported, not by the bibliographical erudition of lettered societies, but in the practical knowledge gleaned from oral traditions. Thus, these books are the fruit of arduous labour in which different systems of knowing converge, leading to a cultural translation exercise that quantifies its epistemological value on written texts that attempt to reproduce the echoes of orality. These works are a true testament to the capacity for adaptation and the search for alternatives to sustain the cultural heritage of the peoples carried out by these authors.


The writing is thus woven into a type of larger basket (“canasto”) in which knowledge is found: knowledge about the chagras (polyculture crops), the traditional dances, the songs, the traditional cures, and all the other cultural practices that are still in use. This is a wisdom that, in the case of the Nejedeka family, finds its foundations in the Amooka ritual career in their maloca (ancestral long houses) in the outskirts of Leticia.


* Fragment from the book review “Palabras que sanan,” published in Mundo Amazónico 11 (2020): 122-125.


El bien y el mal “The good and the bad” © Hernan Gomez De castro (chona) 
Mixed technique; Ambil (Tobacco paste with salts),  and graphite and color pencils, on 300 gr Canson paper (medium grain)

Evolution of Knowledge of Life and its transmission to the Shade of the Cumare Lineage of the Cumare Clan of the Muinane ethnic group

By Aniceto Ramón Negedeka “Numeyi” (“Small Elder”) 

and Célimo Ramón Nejedeka JIFICHÍU “IMI JOOI” (“Pretty Bird”)


Fragment from the book: Cultivando la ciencia del árbol de la salud: conocimiento tradicional para el buen vivir. Celimo Ramón Nejedeka Jifichíu. Editorial curatorship Giovanna Micarelli, Nelson Ortiz y Hernán Gómez, (Eds.) Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2019.In the beginning, there is the origin of Our Father (no one knows about that). Everything else is created from His breath-air.


He, Our Father, Breath of Life, became (a little later) Breath-Air of Word, and thus created the World and Humankind of the Beginning. The latter tried to destroy the Father’s Wisdom and mislead the World about its own origin. For that, He cursed Humankind and cast it away.

A long time later, Our Father directed his wisdom -using an inaudible word- to the spiritual and material (sweet, cold and solid) creation of the Planet. After creating it, He purified it, anointed it, blessed it and widened it.


After that, while in this comfortable, pure and secure place, He -using the same word- created all the fruit that are the richness of his creation: the ones that need to be sown (cultivated ones) and those that germinate themselves (wild ones). He baptized each one of these, purified them with the Water of Life and Growth that He created. With this Water of Live and Growth, He washed them, made them germinate, made them grow and made them multiply.


Then, He, Our Creator, through this Water, filled them with Breath of Creation, mixed them up and, just like that, scattered the seeds on all of the Earth.


He created everything that exists on Earth, as well as night and day and, once created, He blessed them, gave them the power to multiply and also granted them a place on the Earth.

Later on, He “humanized his image,” thus creating the Son of the Centre. Once created, He sat Son of the Centre down, gave him advice and entrusted him with the care of everything Our Creator had created on this Earth.


Then, Our Father Elder Tobacco Centre of Life returned to his world, the World of Breath, where He sat on the Bench of Life (cold and sweet bench of creation) and there he sat Our Mother down, to strengthen Himself from Her Breath of Life, to “humanize her image” and, thus, to create the Woman of the Centre, who would come to be the companion of the Son of the Centre.


Abuela Cuna de Vida, madre de todas las hierbas frías y los frutos cultivables y silvestres “Grandmother Cradle of Life, mother of all cold herbs and cultivable and wild fruits” © Hernan Gomez De castro (chona)
Mixed technique; Ambil (Tobacco paste with salts),  and graphite and color pencils, on 300 gr Canson paper (medium grain)

While He, Our Creator, dedicated himself to the creation of the Woman of the Centre, the World of the Beginning again took power over this planet: misled it, tarnished it, filled it with all sorts of wrongs, including tarnishing the Son of the Centre. Seeing this, He, Our Creator, interrupted his work and, without even anointing her, without purifying her, without blessing her or baptizing her, He made the Woman of the Centre descend to this Earth, and He sat her in the Centre.


So, during a long time, the Earth was under the responsibility of Our Mother Life of Centre, and Our Grandfather Creator, upset that his creation had gone astray, tried to end the World of the Beginning, crushing it against this planet. But She impeded this, She didn’t let it be crushed.


For that reason, both the World of the Beginning and this Earth stayed under her stewardship for a long time.


A long time later, through Her and using Her power, Our Creator generated insects and birds. There, He separated the cycles of the day and of the night and fixed the cardinal points, producing in this way temporality and spatiality in this world.


Then, He created, purified and consecrated the Woman of the Centre’s Cradle of Birth, using the medicinal plants He had sown: basil, sweet yuca and all the good and cold herbs (symbol of Our Mother).


Later on, Our Creator made the Son Life of the Centre descend in order to “humanize his word.” From then on, this planet stayed under the stewardship of the knowledge and wisdom of the Son Life of the Centre. Then, the myths and the stories came to an end.

In this step, the Son Life of the Centre created the True Plant of Tobacco (symbol of his thoughts) and that of the Coca (symbol of his word) to reorder the world. Through this creation, the Son Life of the Centre reformed, rejuvenated and reorganized the Man of the Centre.


For us, those who belong to the Muinane ethnic group, from the Coco (Cumare) Clan and the Shade of the Cumare lineage, our knowledge about the learning and teaching of the Myth of Origin and Creation of the Universe comes from this. This wisdom is shared so that it will be applied practically on good thoughts, the true word, the true action and the good life, in order to be in harmony with nature, with ourselves and with the Being that created us, according to the learnings transmitted by the Son Life of the Centre to the Orphan Grandson of the Centre. The People of the Cumare Clan, of the Shade of Cumare lineage received the knowledge from their ancestors, descendants of the Orphan Grandson of the Centre. The True Word of Life came to be known only in this way, and he gave it to us, who are his descendants, through our ancestors and grandfathers.


The ancestors of the People of Cumare and the elders that know of each other (and that I listened to) were:


Neje daagui: Perico de Cumare (Parakeet of Cumare), who gave birth to


Tifai-iji: Boca Roja (Red Mouth), who then gave birth to

Atiiba-yi: Pepa Verde (Green Potato), who gave birth to


Neje-deeka: Flor de la Palma de Cumare (Flower of Cumare Palm), and he gave birth to


Nume-yi: Pepa Pequeña (Small Seed), that is who I am and I bear this name and I am presently alive and my name in Spanish is Aniceto Ramón Nejedeka. I gave birth to, well, various children. After my first born died, the one that follows and is here, bears the name


Imi Jooi: “Pájaro Bonito,” (Beautiful Bird) whose name in Spanish is Célimo Ramón Nejedeka Jifichíu “Imi Jooi”.


We are the ones who are here right now!
About Camilo A. Vargas Pardo


Poet, researcher of literatures and oraliteratures of the Amazon. PhD in Spanish Romance Studies (CRIMIC, Sorbonne University) and Amazon Studies (National University of Colombia, Amazonia Campus), through international co-supervision.

About Hernan Gomez De castro (chona)


As part of an exchange of cultural practices facilitated by the Andrés Bello Institute, I arrived at the “Usko Ayar” School of Amazonian Painting, directed by the Ayahuasca visions painter Pablo Amaringo, in Pucallpa, Peru. In the two years that I spent in the school, I realized, not without a certain degree of uncertainty, the mess of being faced to the blank page. Empty space is an aesthetic challenge and, in many cases, a spiritual adventure. I used to teach theater, but when I started to illustrate… a story, a myth, a landscape; I turned illustration into one of those art forms that allows me to capture in an image that skein of fluctuations that arise from language. Célimo, the author of the book Nurturing the Science of the Tree of Health, and I have talked for hours, or rather, I have listened and asked. This exercise that comes from thinking the word is an exciting and visionary creative act. The same thing happened with Amaringo, and the mess of facing a blank page ... disappears.

About the translator


Sophie M. Lavoie is a professor in the University of New Brunswick (Canada). She conducts research in the areas of women’s writing and social change in Central America and the Caribbean. Her studies focus on women in contemporary Nicaragua during the first Sandinista era (1970-1990), but she is also interested in other revolutionary movements in the area, such as Cuba and El Salvador and in women’s writing in Latin America. Her current research project focuses on the link between women’s writing, empowerment, and revolutionary action during the Sandinista era in Nicaragua. Dr. Lavoie is also an associate faculty member in the International Development Studies program, the Women's Studies program, and the Film Studies Program at UNB. More about People of the Centre


Cultivating the science of the tree of health: traditional knowledge for good living. Nejedeka Jifichíu, Célimo Ramón
“The Murui people fight for their recognition as an ethnic group of the Colombian Amazon, they have survived through time marked with the scars of the rubber plants and the imposition of the Catholic mission at the beginning of the century. This documentary is not the pristine and exotic vision of the Amazonian indigenous peoples, nor of the Amazon rainforest as the exotic place by definition, it is about the vision of themselves and the reality of an indigenous community, in a country where oblivion predominates. ” -Murui Jafaiki
Juan Alvaro Echeverri
Universidad Nacional de Colombia

Alba Eiragi: Dew, fog, and water


Introduction, selection and translation from Spanish by Elisa TaberAlba Eiragi Duarte Portillo is an Indigenous leader, teacher, and cultural promoter born in Curuguaty, Paraguay, in 1960. She is an Aché descendant, raised in an Avá-Guaraní community in Colonia Fortuna, Canindeyú Department. She holds a BA in Social Work and Communication, and a diploma in Intercultural Education. Her books include the poetry collection Ñe’ẽ yvoty: Ñe’ẽ poty and the short story collection Ayvu tee avá guaraní. In 2017, she became the first Indigenous female member of the Society of Writers of Paraguay. In 2018, she presented her work at the 28th International Poetry Festival of Medellín, dedicated to the voices and visions of the native peoples of the Americas. Her poems and stories have been anthologized in several national and international publications.


Ayvu tee avá guaraní is a collection of Avá Guaraní sacred stories written in Avá Guaraní, self-translated into Jopara and Spanish, and illustrated by Alba Eiragi Duarte Portillo.


The pieces in this collection can be divided into sacred instructions and origin myths. What is ordinary is rendered mysterious and vice versa. The instructions explain how to make food and beverages, as well as artifacts, including jewelry, hammocks, and maracas. The ordinary is made sacred by the protocol for seemingly separate and superfluous acts. For example, the directions for preparing kaguyjy, chicha, detail the necessary—cereals, vegetables, and honey ferment for three days—and the “unnecessary”—a cedar bowl, a clean home, and songs of joy, blessing, and generosity. The myths describe the origin of the regional flora and fauna, as well as the three Tupí Guaraní classical elements: dew, fog, and water. The mysterious is made explainable by fiction. For example, the genesis of water becomes the story of how the sun and the moon created a river to drown the evil spirits that persecuted them.


The aforementioned sky bodies proceeded to name every being in the mythical Land Without Evil. Care with language is intrinsic to the Tupí-Guaraní family, as ñe’ẽ means both word and soul; thus, animating by naming. However, Doña Alba’s vocabulary is particular because she alternates between abstract and concrete terms, a duality that formally reflects the content. Her subject matter is split between rendering the material and the spiritual world. The simplicity with which she explains complex concepts is accomplished through colloquial word choice and succinct narratives. These sacred instructions and origin myths are best understood as teachings. She describes how the past molded the present and predicts how the present will affect the future. The way she writes posits the moral principle that one can tap into language’s potential for kindness, rather than cruelty. The author leaves the reader with a question: What is holy? Perhaps it is a life led in a way that fosters other beings’ existence in another space and time.          Pira pytã ñemongaru
 
Pira re mongarutarõ ype remoῖ vaʼerã irundy avati apesa ypy. Upea ouymarõ, koʼẽ ñavoma rera a vaʼerã emoguaetee aḡua era varaity avi avati kai tata peguare emombo mombo vaʼerã ypy avati rayi iichi.

Aa oguaeymarõ reeja jyyrae vaʼerã peteῖ ary.

Mokõi jyy oguae aapy katu eraa vaʼerã pinda aati yvyrare rejopia vaʼerã aaisa vaʼerã mbokaja ryvigui ỹro katu karaguata ryvigui oiporã ymarõ renoese aarima renoeta. Pira pytã jeʼu reko: ikangue eembiʼukue ndovivaʼerã jagua, tajasuai aa, ype. Uguia oourõ na ñarua moavei. Renoe ypype reʼupi vaʼerã ijarypy rema ata endy vaʼerã.
 

          Pira pytã ñemongaru

Pira emongarútarõ ýpe emoῖvaʼerã irundy avati apesã ýpe. Upéva hoʼu rire rerahavaʼerã avati mbichy okáiva emoḡuahẽ porã haḡua emombo mombo vaʼerã ýpe avati ra’ỹi michῖva.

Oḡuahẽ rire ehejavaʼerã peteῖ ary oḡuahẽ jey haḡua pe pira ha upéi erahavaʼerã nde pinda isãvaʼerã mbokaja ryvipe térã katu karaguata ryvi vaʼerã.

Pira pytã jeʼu reko: ikangue ndoʼuivaʼerã jagua, kure, ype umía hoʼúrõ nerenohevéima, pira pytã renohẽ rire remyataindyvaʼerã.


          Golden Dorado

Feed the fish below water, place husks on the surface daily, to draw and accustom them to this place.

Char the corn and drop in some kernels. When the fish arrive, wait a day or two. Once the water is tame, hook a ball of corn dough and lower your bait carefully. The nylon cord used to be made of pindo[1] or caraguatá[2]thread. Notice the quantity and varying sizes of the fish that firmly grasp your pinda.[3]

Eat the pira pytã[4] . . . it is skin and bones. The fish, dogs, pigs, ducks, and chickens have nothing to eat. The Golden Dorado will disappear from the water. Place what you caught on the altar and light a beeswax candle—it brings luck.

 
 [1] Queen palm tree.
 [2] Heart of flame bromeliad.
 [3] Fishhook.
 [4] Golden dorado fish.
                           


           Yguasu

Yguasu ae peteῖ y ijapyra yvae oiny. Peva rovaire oῖ avakuery ypyru. Upeare oῖ avá kuery rekoa ayuu kuerenda. 
 
Upegui avá kuery oreko temimbota oikuaa agua mbaemo ko yvyre. Y ae peteῖ mbaʼe ypyru, yry juʼi, yvy y ae kuaray a jasy rembiapokue, tuvy kuery remimbota ae kuery omboery pavete oῖ vaguive ipype.
 
Ayvu ypyru y, yaka, ñu, kaʼaguy. Y ojapo okuapy ojeepy a agua añaykuery gui a opyta agua ae kuery ojovai yre vovore. A upeicha ojukapa añay kuerype, oitypa chupe kuery ypy, upegui osea oery noῖ ikuai, jaguarete a amboae mbaemo ñarovae mboi. Ojapopa rire tembiapo oo jyy tuvy renda py a upepy eichupe kuery Ñande Ru eete peepeota aguyjema peesape ñane rembiejakue etare. A ombo eko chupekuery guembiapora kuery. 
 

           Y guasu

Y guasu ha y ijapyra’ỹva hína. Upéva rováire oῖ Avakuéra, iñepyrũ oῖ avei hekohakuéra, iñe’ẽkuéra renda, upégui Avakuéra oguereko.

Ñemoarandu oikuaa haḡua mbaʼépa oiko yvýre. Y haʼe peteῖ mbaʼe ñepyrῦ, yryjúi, yvy, y haʼe kuarahy ha jasy rembiapokue, ituvakuéra rupive haʼekuéra omboherapaite oῖva guive ipype. Ñeʼẽ ñepyrũete ha y, yakã, ñu, kaʼaguy. Y ojapo hikuái, añete, hapete ohundipa haḡua añakuérape opyta yrembe’ýre ojovái hikuái.

Ha upéicha ojukapa añakuérape, upégui osẽ, ápe heñói hikuái, ombohéra jaguarete, umi mymba iñarõva, mboi avei.


       The Great Body of Water

It is truly endless. The life of the Avá man began by the great body of water.

The first name was y, water. That is why riverside communities add this letter to several words: rice, fields, jungle.
 
Avá predictions—knowledge of how we will behave here, on earth—originate there. Water, like foam, is the source of the world. It is life, the commandments are part of life. Ñande Rueete[1] created the sun and the moon, and commanded them to name every being in yvymaray.”[2]
 
The planets created the great streams to save themselves from the aña kueragui.[3] All the devils were caught between shores and drowned. The tiger, named in the forest, emerged from the great body of water; he is cruel. When their work was done, they felt hunger and went to Ñande Ru Tupa.[4] Their father instructed: “Leave but forever illuminate those that remain on earth, there are many. Do what is necessary to guide them.”

 
 [1] Our True Father.
 [2] The Land Without Evil.
 [3] Devils.
 [4] Our Father, god of the rain, lightning, and thunder. 


          Kurusu

Tata endy ypegua voity jerokyatypy oῖ vaʼerãity kurusu imboeetepy jera kaeity ñane ramoi oñangareko katu koʼaa ejapyrere ñandevy ko yvypy.
 
Kurusu jary tee oiko kaʼaruare umi mamoraete.
 
Jaikua yaagotyo. Y ary gui oñembokatu Kurusu yvyra imboʼeetepy yary ae ñane ramoi rakaeity oiko ichugui yvyra yary. Iporivete sapyʼa rakaʼe ñane ramoi uguiriro guareity Ñande Ru oguerea mamoraity ichupe. Upeiry oaejy uguitene yvyraroity yary yvyra jary kueryro oae ko yvypy. Koay peve opoo epy agua ipirekue poʼatee oparingua mbaʼasypy guaraity.
 
Kagui ryrura yvyra ñae uusu yvyra ñeʼẽ miri avi tataendyy chugui oñembokatu avi ykarai ryrura avi. Pyrenda mitã mongaraia opy omoῖ guapya iichi aro yaryguigua vaʼerãity pyrenda.


          Kurusu

Haʼe oῖva Avakuéra oñemboʼehápe, tuicha mbaʼe péva, ñande taita oñangareko hese. Koʼãva ojehejarakaʼe ñandéve ko yvy ári ḡuarã.
 
Kurusu: ijára oῖ kuarahy reikére mombyryeterei ndajaikuaái ñande umíva.
 
Ygarýgui ojejapo kurusu, ygary haʼe yvyrakuéra ruvicha.
 
Haʼe ñande taita oho rakaʼe peichaite yvágape, oraha chupe Ñande Rutee ha omboúje ichupe yvyraro ha ygary oiko ichugui. Ikangýje peteῖ koʼẽme ñande taita ha uperõguare Ñande Ru ogueraha ichupe ha upéi ombou chupe yvyraro ko yvy ári ḡuarã.
 
Koʼáḡa peve omeʼẽ tesãi, ipirekue haʼe pohã porã opa mbaʼépe.
 
Chícha ryrurã avei ojejapo ichugui, vatéa tuicháva ha michῖva, kurusu ykarai ryrurã, avei pyrenda mitã omongaraívape ḡuarã, koʼãva ojejapovaʼerã ygarýgui memete.


       The Sacred Cross
 
The Avá pray to the cross above the altar. It is sacred. Our ancestors care for it in their spiritual home. Those from the beyond left this cultural artifact to us on earth.
 
There—far away, where the sun sets—is the owner. The cross is made of cedar, a holy wood, a leader among trees.
 
The cedar was a man that visited the beyond. He awoke feeling weak and was taken. Our Great Father guided him: he rose to the sky and descended to earth as a sacred tree. 
 
He remains benevolent, of use to the sick—his bark is a powerful drug.
 
A big or small bowl of chicha, the cross, the baptismal font for mitã karai,[1] and the kneeler grandparents rest on during prayer and communion are all made of yary.[2]
 

 [1] Rite of passage.
 [2] Cedar wood. 


About the translator


Elisa Taber is a PhD candidate at McGill University. Her writing and translations are troubled into being, even when that trouble is a kind of joy. An Archipelago in a Landlocked Country is her first book.More about Alba EiragiSayari Campo: The Tapukus and the Origin of Water

Translated from Spanish by Anya Skye Tucker
In Sayari Campo Burbano’s words:


“Art for me is the capacity to transform fear into hope, it is the innate creativity that all beings have to express and share who we are. Movement, words, gestures, songs: what we create with our being is art. Art is what allows us to dream and build our world, it allows us to be bridges of memory and knowledge, sharing with others our way of being, thinking, and existing. For me, art is the expression of the spirit, it is that which saves us from fear and destruction, it is healing in times of darkness.”

In the following video that the artist Sayari Campo Burbano (Yanakuna Mitmak nation) has shared with Siwar Mayu, voice-over and scenography are crafted by Sayari, while the script is an adaptation of “Relatos y pensamiento yanakuna” (“Yanakuna Stories and Thought”) by poet Fredy Chikangana / Wiñay Malki. Following the video, we have included the translation of the original text. 


TAPUKU AND THE ORIGIN OF WATER– Sayari Campo, Fredy Chikangana

The uterus ~ Yanakuna Story. By Fredy Chikangana / Wiñay Malki (2012) 


The first beings that populated this land came in the form of steam and were called Tapukus because they arose from the bottom of the earth and when they came to the surface, some made the sound tapuk…tapuk…tapuk… and others responded ku…ku…ku…. So they kept jumping and trying to fly. 


The Great Father Waira, who was the wind, took them by the hand and carried them to his realms, and soon they were brightening the earth. 


However, some tapuk and other ku did not want to follow the Great Father Waira and they came together, forming a great shadow, from which arose a mass that formed the first body, who had the sounds and the traits of both Tapuk and ku. 


Father Waira, feeling rejected, blew strongly over this mass which gradually caught the form of a big drop, and then took on the shape of a woman. Father Waira continued blowing and threw it through the air, but the mass already had the body of a woman. 


With the force of the wind, the shadow was making both sounds of tapuk ku, tapuk ku. 


So the Great Father, observing that it was a woman, decided to call her tapuku and accompany her in her flight to form with her body the bellybuttons of water: the lagoons, the rivers, and the streams. 


She was singing, brushing her body against the darkness, with her sound and breath the warm and cold waters were forming, the Great Father Waira blew gently and thus the waters bursted and began to flow through the universe. 


This is why the Yanakuna grandparents say that the first mother is a Tapuku, and her territory is the uterus, where life germinates to be watered by the universe. 


The Great Father Waira takes them by the hand; Sayari Campo, Fredy Chikangana

Sayari Campo Burbano is a descendant of the Andean Yanakuna culture. She was born on September 4th, 1991 in the territory of the Colombian Massif. From an early age, she was interested in dance and movement, something that later led her towards being part of native dance and music groups. Art has always accompanied her, since her parents and relatives have instilled in her this knowledge from a very young age.


Sayari grew up in the indigenous community of Río blanco (Sotará, Cauca) and studied in the city of Bogotá. She has a degree in biology from the National Pedagogical University and today is a midwife apprentice, dancer, and pedagogical facilitator in her territory.


She is also a guardian of the Munayki –Uma House in San Agustín (Huila), a space dedicated to the investigation and the exchange of ancestral knowledge, where she has been developing work from art and ancestral medicine. Sayari collaborates in pedagogical processes aimed at strengthening the art and language of her community.


She is the creator of the Warmi Samay project (spirit of woman), a pedagogical initiative around issues that involve the feminine body, the cycles of life, and caring for the territory. More about the Warmi Samay project and the Yanakuna Territory


“Heal and take care of your first territory, your body.” © 2021 Warmi Samay https://warmisamay.org/
 • Follow Warmi Samay on Instagram and Facebook:

Ritual Yanakuna. ‘Thus began mobilization “El Río de la Vida”‘ (The River of Life) Subregion newspaper USCO


Sumak Komunikaciones Collective


About the translator:

Anya Skye is from the Ashe end of the New River, the second oldest in the world. She likes getting to know bellybuttons of water and the other beings of the earth.


Cristian Cayupán: “We are fire and earth still”

Selection and introduction by Mabel García Barrera

© Translation by Lorrie Jayne and Juan G. Sánchez MartínezBilingual Cristian Cayupán is recognized as the poet with the most potential in the area of Mapuche and Indo-american Literature Studies. He lives in Southern Chile, in the city of Temuco, in the José Cayupán community of the Mequewe area. Cayupán has published several collections which include Poemas Prohibidos (prohibited poems) (2007), Reprimida Ausencia (repressed absence) (2009), Usuarios del silencio (users of the silence) (2012), Tratado de Piedras (treaty of rocks) (2014),Terruño (homeland) (2014), El hombre y su piedra (the man and his rock) (2016), Apología del barro. Fotra ñi llellipun (clay’s apology) (2017). In collaboration with Ana Ñanculef, Cayupán has also co-authored a book of ethnographic research entitled  KuifikeZugu. Discursos, relatos y oraciones rituales en mapuzugun (discourses, stories and ritual prayers in Mapuzugun)(2016).


He is the manager and editor of the Magazine Comarcas. Literatura sin Fronteras. (borderlines, literature without borders) which has been in continuous publication since 2011. Above, Cayupán brings together the unedited poem Piedra Humana, an ontological project that continues the path of the poet’s previous works and is immersed in an “aesthetic of the sacred”  that brings traditional Mapuche knowledge and types of speech into the present. He includes epew (mythical tales) and other ancestral canonical forms in which beings are one with the cosmos dissolving and fusing in the energies which they inhabit. This perspective is part of the art and literature of present day Mapuche, whether as a challenge to preserve and represent this mode of inhabiting the cosmos as a vital experience, or as cultural revitalization and/or political stand of cultural resistance.


Throughout his texts, Cayupán achieves a challenging and complex project, that writes into its core a cosmogenic narrative from the rakizuam Mapuche –ancestral traditional thinking– which creates a transformative reality that expands from the rüme fütra kuifi, the time of origins, until it returns to itself in the events of the fantepu mew- the present. Between these axes, Cayupán maintains a constant movement without end. In this cosmic happening the poetic voice seeks to express how life transforms and how humankind goes through the world, establishing the immeasurable as a measure and border of all beings. 


Word


I

It first dwelt in caves

where the myth emerged

it was the fire of every foundation

domesticated heat

Cloistered shadows

danced naturally

chasing away darkness


II

It was a pillar of every fire pit

rite of all mortals

Indissoluble matter

primary tool

natural conjure

Absolute clarity


III

It deserted from silence

It stripped its old garments off

It paraphrased within a breath

the first thing it said:

– here is water 

flour and yeast

(In other words: The Word)


IV

Then the stone spoke harshly

Filtered voices through wind

strained its design

Presage of becoming

immortal light


V

Was the word perhaps

continuation of fire

and mediator of stones?

Wherever you go

you will find the word within you

Sacred ceremony

divine worship


VI

We are fire and earth still 

carved stone

Word – People

pilgrim of empty fields

the earth our room

The night finally became day

transparency of all words

light of future

Path of humanity.


Things… Its meanings


A person was just a single handful of rocks thrown to the ground

that mystery of always being in the world

searching for a meaning in things

as if things give meaning to people

The four seasons of life

give a specific use for objects

which become part of people with time

expanding their way of conceiving the universe

The newly made figures

always look like the first light

described by a prophet

They began to name objects in a different way

languages were born and thus crafts

All things originated in the shadows

The saddlemaker, for example, learned to write knife with his blood

thus the craftsman sculpted the sad heart of the forest

the blacksmith crushed his noble fists in the forge

because shadow is the soul of things, ones own marrow

I withdraw from time

and I start a new one

with my own way of interpreting things

If destiny was to go back to the beginning

naming things with the forefinger

Then, people take

what a life on earth takes

in sprouting their seeds.


People are garments of ancient gods


Shadows that are pushed to the ground

with that bestiality that we do not comprehend

they are not a premonition of another creation

but auspice of our own existence

Who do we stop being when we are born

lighting up that mysterious hand?

The gods, on their behalf, hid their shadows

on immovable rocks

The one who manages to move the mother rock

also find the secrets of that species

But gods extinguished when people emerged

their deities were deposited in clay tombs

Then the written word came

next to the text of the forbidden fruit

The fear of snakes were developed in remote memory

in the first letter of the family tree

that is why today people seek something that they have never lost

but have been led to believe that they’ve misplaced it. 


The Tree of Life


The  first path was a handful of rocks

emerging from the earth

where Man depended upon himself

to give direction to his steps

seeking the valley of life

Upon discovering language

he traced a map in the soil

and in the same clay he wrote his history

The tree of life

is a path carved in the memory of Man

where its wood shavings celebrate

as they reunite with the early memory

A tree founded upon the root of the Word

where its trunk rises to the height of being

A strappy well-built tree rising up to the universe

Man is a path with no way out

seeking his days without end

On that same crossing

the way grows longer and burns out within

like a dull hand seeking the origin of the paternal light

The tree that we seek each day is within us

in the most intimate realm of our being.


The ceremony of each day


The boy swallows his father as usual

and it seems that every day

the father comes out from the depths of that child

to help knead the bread that the mother leaves in the oven

because she wants to see that someone eats that ancient food

placed on the recently set table 

That is the purest rite of passage from child to man

Be swallowed from the guts

and allow the father live inside his own son

so that the past that remains in his memory is alleviated

which is the origin of all family communion

When one makes a pact blood trembles

how the spell reenacts 

because in the end each ceremony has its own time

where people last as long as their family tree endures on Earth.


I Am Not Here Yet


I am a wounded word

lacking in language and space

An unspeakable word

without dictionary

or homeland

A word

that did not find a human group

to be spoken by

A word unsuspected by any mouth

In which era did we cease to be plants

to incarnate  the word

matter and spirit

naked, docile, humans?


The House in the Rock


If I made this rock my home

it was merely to discover the light that is born within her

for in every home there is a lamp made of words

that lights up with the beginning of each season

I stopped to observe the light that emerges from the stone

for in the eve of a man

things are valued in a different way

Upon speaking it, the light becomes more ancient

for there is something within her that makes us susceptible

upon seeing her through Man

I see myself in the stone when I see her foundations

because her light courses through the hands of the stonemason

and transcends the efforts of those who raised her up

with just one word written upon the earth

This rock is the shadow of a place that does not exist 

a half closed door that illuminates the craggy knob

in a manner that precedes the light

When one looks at the beams with the eyes of another

it is to make his household sturdy

for from the roots of the rock is a roof sheltering clarity

I walk around its outskirts seeking an answer

that sign that we recognize from before birth

and one feels some footsteps within

such ancient tracks within himself

it was as though he knew them by heart 

for those footsteps were made by his ancestors

Someone calls to me through a mirror

and this voice seems to approach

but as it moves, it moves away within me

When the mirror that was permanently in our house cracks

the mystery that lies within it breaks apart as well

for it is a cave of glass now living within the human genus

Who but time rebuilds its walls?

deepening it each time

The time that scarcely passes is nothing more than a delayed present

and the past that begins there is another layer of ash in the memory of Man

because the house goes back to the origins of being.


More about Cristian Cayupán

“The Proyecto Diálogo (Dialogue Project) is the only bank of images dedicated exclusively to registering and putting in circulation portraits of contemporary Mapuche writers present in Chile.” © 2018-2020 EscritoresIndigenas.cl

About Mabel García Barrera

She is an academic at the Universidad de la Frontera (“the University of the Border”), located in the city Temuco, Mapuche territory, in Chile. She is a State professor of Spanish, with a masters in literature and a degree in applied political sciences. She has investigated, written, and edited books and numerous articles about Mapuche literature and art in mainstream magazines. About the translators

Lorrie Jayne, a collaborator in Siwar Mayu, teaches Spanish, Portuguese, and Personal Narrative in the Languages and Literatures Department at University of North Carolina Asheville (USA).  She lives with her husband and daughters in the Appalachian Mountains where she enjoys plants, people, and poetry.


Juan G. Sánchez Martínez grew up in Bakatá, Colombian Andes. He dedicates both his creative and scholarly writing to indigenous cultural expressions from Abiayala (the Americas.) His book of poetry, Altamar, was awarded in 2016 with the National Prize Universidad de Antioquia, Colombia. He collaborates and translates for Siwar Mayu. Recent work: Muyurina y el presente profundo (Pakarina/Hawansuyo, 2019); and Cinema, Literature and Art Against Extractivism in Latin America. Dialogo 22.1 (DePaul University, 2019.)


Francisco Vargas Huaiquimilla: The Insistence of Complaint

© Photography The Clinic

By Mabel García Barrera

Translated by Anya Skye TuckerVisual modern art in the Mapuche cultures emerges strongly in the early 1990’s. Linked with the processes of cultural resistance and the recovery of identity, this art establishes a symbolic border with the cultural and political production that has been imposed by the Chilean State. Nevertheless, like all modern art from this community, it adopts materials, techniques and canons from outside cultures, particularly those which interweave with those from the ancestral symbolic realm. Within this process, Francisco Vargas Huaiquimilla (Calbuco 1989), under the pseudonym Kütral (fire), manifests himself as a multifaceted creator who, within a short career, has contributed a solid and disruptive project to the Mapuche artistic scene that problematizes the ethical, sociocultural, and political dimensions and neoliberal version of colonial culture. 


Vargas’ proposal highlights a constant search to break canonized forms and settle on the borders of artistic genres, generating a bridge between literature, the visual, and performance. Operating from the insistence of complaint, Vargas aims to recreate multiple versions of feeling and meaning in his work.


In the literary field, Vargas has three books: the poetic “book object” Factory (2016), the collection of poems Troya es tu Nombre (“Troya is your Name” 2019), and the narrative text or “book-script-installation” La Edad de los árboles (“The Age of the trees” 2017). In the field of the visual, his installations and photographic works expose the violence of a State that marginalizes and endangers the existence of the Mapuche peoples. Conscious of the process of the invisibilization of these events, Vargas constructs  a viewer-oriented visual narrative, through a textual strategy that anchors details of the context in a composition of realistic images poetically stitched together. 

The images we have selected here evidence the conflict between the Chilean State and Mapuche nation: original peoples whose territory has been invaded and stripped, later privatized, enclosed with wire, and, through an economistic logic of production and land depredation, has been seen for its market value alone. This perspective opposes the community vision of the Mapuche cultures, whose worth is found in subsistence and a sacred connection to and respect for the natural environment. 

The aesthetic device of Francisco Vargas’ images emphasizes the neoliberal imprint of Chilean culture on Earth Mother (Ñuke Mapu) and the Mapuche. The artist accentuates this imprinting process with irony, through the resources of corporeality and advertising. He gives rise to a visual strategy that operates through inversion, by reiterating how superficial ethics proceed. The reinterpretation of the symbols of merchandise stands out in his work, for instance, when he transforms the logo of the multinational business Nike to Ñuke (Mother Earth), or of Puma to Pangui (puma, in Mapudungun, the Mapuche language); thereby alluding to the invasion of the radiata pine and eucalyptus monocultures that are carried out by the transnational forestry companies established in the territory, monocultures that progressively push back the native forest, dry the soils, and consequently strip wildlife and Mapuche communities from their native land. 

In the words of Francisco Vargas Huaiquimilla:

“The performative exercise Cosecha (“Harvest”) is an investigative work about the Mapuche Huilliche body and movement in closed spaces, the structures of the trees, timber, forests, and systems of mass production: a study of the breaking of the body, memory, and their movements” (Dossier Notes 2020).

This provocative work impacts the public space through its stark realism, insofar as it seeks to affect the senses and through them shock spectators, making present the memory of an everyday violence which is quickly consumed in the news, but does not transform cultural relationships. The work opens with signs that mobilize the synesthetic associated with the physical and psychological pain of the victims and offers testimony to this particular historical relationship. An example of this artistic proposal is the work La edad de los árboles (“The Age of the Trees”), a video-script text that exposes repression on the part of the police. The work alludes to a Mapuche minor, who despite being subdued by the police, is shot with 180 pellets from a distance of fifty centimeters (one and a half feet). This event is one the artist prints as a tattoo on his own back, denouncing the territorial conflict that has been maintained since the founding of the Chilean State. About Mabel García Barrera

Mabel García Barrera is an academic at the Universidad de la Frontera (“the University of the Border”), located in the city Temuco, Mapuche territory, in Chile. She is a State professor of Spanish, a master of literature, with a degree in applied political sciences. She has investigated, written, and edited books and numerous articles about Mapuche literature and art in mainstream magazines.

 


About the translator

From the Appalchian mountains, some of the most ancient in the world, Anya Skye Tucker has studied at the North Carolina School of Science and Mathematics, and the University of North Carolina at Asheville. Usually, you can find her scooping ice cream and learning from the beings of the world. More about Francisco Vargas Huaiquimilla

An interview with Francisco Vargas Huaiquimilla, with The Clinic (2019)
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20190623_182305.jpg
IN THE FORESTS OF HUNGER (2019)